BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 4 Gorffennaf, 2003, 10:12 GMT 11:12 UK
Dal llofrudd Lynette White
Jeffrey Gaffoor
Arweiniodd datblygiad newydd mewn technoleg DNA at ddal Jeffrey Gaffoor

Pan gafodd Lynette White ei darganfod wedi ei llofruddio ar Ddydd Sant Ffolant 1988 ychydig o bobol a fyddai wedi rhagweld y byddai'n cymryd 15 mlynedd a datblygiad newydd yn nhechnoleg DNA cyn y byddai'r gwr a'i lladdodd o flaen ei well.

Roedd y ffaith i Jeffery Gaffoor bledio'n euog yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Gwener yn nodi diwedd ar y dirgelwch a arweiniodd at garcharu tri gwr ar gam, archwiliad annibynnol i'r ymchwiliad ac ymgais gan yr heddlu i gasglu tystiolaeth DNA.

Mae dirgelwch llofruddiaeth Lynette White bod yn gwmwl tros ddinas Caerdydd ers dros ddegawd.

Ym 1990 cafodd tri gwr eu canfod yn euog o'i llofruddio.

Ond pan sylweddolwyd eu bod wedi eu carcharu ar gam roedd nifer yn credu na fyddai'r llofrudd fyth yn cael ei ddal.

Ond bu'r ffaith i dystiolaeth DNA newydd gael ei ddarganfod yn annisgwyl o'r fan lle digwyddodd y llofruddiaeth yn Heol Iago, Trebiwt, arwain yr heddlu tuag at y llofrudd.

DNA

Ym mis Medi 2000 cafodd archwiliad annibynnol ei sefydlu i lofruddiaethau yn ne Cymru nad oedden nhw wedi eu datrys.

Roedd hyn yn paratoi'r ffordd ar gyfer ymchwiliad newydd yn achos Lynette White.

Fel rhan o'r ymchwiliad newydd cafodd fflat Lynette ei archwilio am dystiolaeth DNA.

Roedd un o'r elfennau yn weddol brin - dim ond tua 1-2% o'r boblogaeth sydd 'r elfen hon.
Andrew MacDonald, un o arbenigwyr DNA cwmni Forensic Alliance
Fe lwyddodd yr heddlu i ddod o hyd i sampl newydd o DNA oddi ar waelod y wal a chafodd ei anfon i gwmni fforensig annibynnol, sef Forensic Alliance, i'w ddadansoddi.

Fe ddaeth y gwyddonwyr o hyd i olion DNA gwr nad oedd yr heddlu erioed wedi ei holi mewn cysylltiad 'r llofruddiaeth.

Wedi 14 mlynedd roedd yr heddlu wedi llwyddo o'r diwedd i sefydlu proffil o'r gwr a laddodd Lynette White.

Fe ddaeth y datblygiad pwysig nesaf wedi i'r proffil DNA gael ei anfon i labordy'r cwmni fforensig yn Rhydychen.

Rhoddwyd yr enw 'Dyn Seloffen' ar y proffil.

Dywedodd Andrew MacDonald, un o arbenigwyr DNA y cwmni fforensig, am y dystiolaeth DNA: "Roedd un o'r elfennau yn weddol brin - dim ond tua 1-2% o'r boblogaeth sydd 'r elfen hon.

Chwilio

"Fe aethom ati i chwilio'r bs data DNA cenedlaethol am bobol yr oedd ganddyn nhw'r elfen hon.

"Fe ddaethom ni o hyd i 600 o bobol.

Ystafell wely
Cafodd sampl newydd o olion DNA ei gymryd o'r fan lle digwyddodd y llofruddiaeth
Mae'n egluro fod y rhestr wedi ei chyfyngu i "70 o bobol - roedd un ohonyn nhw yn sefyll ben ac ysgwydd uwchlaw'r gweddill.

"Roedd yn foment gyffrous iawn pan wnaethom ni ddarganfod fod gan y gwr hwn gymaint yn gyffredin 'r Dyn Seloffen" meddai.

Ond llanc ifanc nad oedd wedi ei eni ym 1988, pan ddigwyddodd y llofruddiaeth, oedd y gwr oedd yn cyfateb yn union o ran DNA i'r 'dyn seloffen'.

Fe aeth yr heddlu ati felly i gasglu tystiolaeth DNA gan deulu'r llanc 14 oed.

Arweiniodd hynny nhw at un o'i berthnasau agos.

Roedd ei DNA ef yn cyfateb yn union i DNA y 'dyn seloffen' ac yn nodi mai ef oedd llofrudd Lynette White.

Enw'r gwr hwnnw oedd Jeffrey Guffoor.

Y rhwyd yn cau

Dywedodd yr Ditectif Gwnstabl Williams o Heddlu'r De eu bod nhw wedi eu syfrdanu fod cysylltiad rhwng y 'Dyn Seloffen' a'r llanc 14 oed.

Meddai: "Roedd yn dipyn o syndod pan ddaethom ni o hyd i broffil y llanc, doedd ef ddim hyd yn oed wedi ei eni ar y pryd, ond roeddwn i'n gwybod fod y rhwyd yn cau.

"Dyna pam roedd yn rhaid i ni edrych ar ei deulu.

"Roeddwn i'n un o'r swyddogion a gymrodd y sampl o geg Guffoor ac yna cafodd hwnnw ei anfon i'r cwmni fforensig.

"O fewn 24 oed roedd ar y bs data."

Cafodd Jeffrey Guffoor ei arestio a'i gyhuddo o lofruddiaeth Lynette White fis Mawrth eleni.

Mae'n bosib nad fyddai fyth wedi cael ei ddal oni bai fod y dechnoleg DNA wedi datblygu mor gyflym ers 1988.
HEFYD:
Lynette White: Yn euog
04 Gorff 03  |  Newyddion
Lynette White: Dyn yn y llys
07 Maw 03  |  Newyddion
Lynette: Heddlu'n chwilio ty
03 Maw 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^