BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 29 Mehefin, 2003, 09:52 GMT 10:52 UK
Aled yn cipio gwobr Bryn Terfel
Aled Pedrick
Aled Pedrick wnaeth swyno'r beirniaid eleni
Nos Sadwrn cafodd Cystadleuaeth Ysgoloriaeth Bryn Terfel Urdd Gobaith Cymru ei gynnal ym Mhort Talbot.

Enillwyr wyth o brif gystadlaethau o dan 25 oed oedd yn ymgiprys am y fraint o dderbyn yr ysgoloriaeth.

Dyma'r bedwaredd flwyddyn i'r Ysgoloriaeth gael ei chynnig yn dilyn ei sefydlu yn 1998 ar l cyngerdd llwyddiannus ac arbennig Bryn Terfel a llu o artistiaid eraill yn Eisteddfod Lln ac Eifionydd.

Aled Pedrick o Waun-Cae-Gurwen dderbyniodd y wobr nos Sadwrn yn Theatr y Dywysoges Frenhinol ym Mhort Talbot gan Bryn Terfel ei hun.

Derbyniodd fedal a siec o 4,000.

Mae Aled yn ddisgybl ym mlwyddyn 12 yn Ysgol Gyfun Ystalyfera ac roedd yr Eisteddfod yn dipyn o binacl iddo.

Fo oedd yn chwarae'r brif ran yn sioe Uwchradd yr Eisteddfod, Jiwdas,

Mae'n wyneb cyfarwydd fel enillydd sioe dalent S4C, Ar y Bocs, ac roedd yn gystadleuydd ar Cn i Gymru 2003.

Bryn Terfel
Terfel: Rhoddi'n hael i feithrin talentau
Dywedodd Aled pe byddai'n derbyn yr ysgoloriaeth mai ei ddefnyddio i ddatblygu ei lais ac i'w alluogi i fynd i gyfweliadau y byddai.

Cafodd y cyfle i gystadlu nos Sadwrn drwy ennill y gystadleuaeth Unawd allan o Sioe Gerdd yn yr Eisteddfod yn Nhawe Nedd ac Afan yn gynharach eleni.

Nos Sadwrn perfformiodd yr unawd Pe bawn i'n gyfoethog; rhan allan o Hamlet a'r unawd Gerthsemane allan o'r sioe gerdd Jesus Christ Superstar.

Y saith cystadleuydd arall oedd enillwyr yr
Unawd 19-25 oed - Eirian Davies;
Unawd Alaw Werin 19-25 oed - Elin Llwyd;
Unawd Offerynnol 19-25 oed - Glian Llwyd;
Unawd Cerdd Dant 19-25 oed - Aled Myrddin;
Llefaru Unigol 19-25 oed - Catrin Heledd;
Cyflwyniad Theatrig 14-25 oed - Gwion Dafydd;
a'r gorau yn nhyb y beirniaid o'r cystadlaethau dawns unigol i fechgyn neu i ferched 15-25 oed - Craig Mahoney.

Fe dderbyniodd y saith yma siec o 200.

"Rwy'n hynod o falch fy mod yn gallu bod yn bresennol eleni i fwynhau'r wledd o dalent," meddai Bryn Terfel.

"Mae gennym i gyd ddyled fawr i'r Urdd am y cyfleon gwych y rydw i a nifer o bobol ifanc wedi eu derbyn wrth brofi'r wefr o berfformio o flaen cynulleidfa fyw."

Nos Sadwrn cyhoeddwyd bod y wobr flynyddol o 2,000 yn cael ei dyblu i 4,000 ac y bydd Bryn Terfel yn cynnal cyngerdd arbennig yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd ym mis Mawrth 2004 i sicrhau bod yr ysgoloriaeth yn parhau er mwyn meithrin talent pobol ifanc Cymru.

Y beirniaid eleni oedd Catrin Finch; Sioned Page; Bethan Dudley; Nia Clwyd a Keith Davies gyda Rhiannon Lewis yn gadeirydd y panel.

Aled Pedrick ydy'r gwr cyntaf i ennill yr ysgoloriaeth gan ddilyn Mirain Haf (1999); Fflur Wyn (2000) a Rhian Mair Lewis (2002).

Ysgoloriaeth yr Eisteddfod

Yn y seremoni hefyd cafodd gwobr arall ei chyflwyno.

Cyhoeddwyd mai enillydd Ysgoloriaeth yr Eisteddfod ac yn derbyn siec o bron i 600 yw Gavin Ashcrofft.

Mae Gavin yn aelod o'r criw a sefydlodd Aelwyd CF1 yng Nghaerdydd ac mae'n hyfforddi ac yn perfformio gyda'r Aelwyd.

Yn ystod wythnos yr Eisteddfod roedd Gavin yn gyfrifol neu'n aelod o'r canlynol:

Cr Merched CF1 (1af); Cr Meibion CF1 (1af); Cr SATB CF 1 (1af); Cr SATB CF 1 (2il); Cr Cerdd Dant CF1 (1af); Triawd Cerdd Dant; Deuawd Cerdd Dant (3ydd); Grwp Dawnsio Gwerin (3ydd);Stepio i Ddau (rhagbrawf).

Mae Gavin yn bwriadu dychwelyd i'r Coleg ym mis Medi i wneud Ymarfer Dysgu.
HEFYD:
Enillwyr i gystadlu am ysgoloriaeth
31 Mai 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^