BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 14 Mai, 2003, 06:31 GMT 07:31 UK
'Angen ymchwiliad i ganolfan'
Gelli Aur
Mae dyfodol y cynllun Media Technium yn y fantol
Mae Aelodau'r Cynulliad wedi galw am ymchwiliad annibynnol i sut y deliodd cyrff cyhoeddus datblygu canolfan cyfryngau gwerth 10m yn Y Gelli Aur ger Llandeilo.

Mae'r dyn busnes, Jeffrey Thomas, a'i gwmni Gelli Aur Cyf. eisoes wedi derbyn bron i 700,000 oddi wrth yr Awdurdod Datblygu a Swyddfa Arian Ewrop Cymru ar gyfer y cynllun.

Roedd y cwmni wedi cael addewid o 5.1m o arian Amcan Un ac arian yr Awdurdod.

Roedd grant yr Awdurdod at waith adeiladu ond mae'r penseiri a'r adeiladwyr yn dal i ddisgwyl am eu harian.

Wedi ymchwiliad rhaglen materion cyfoes BBC Cymru, Taro Naw, tynnodd y cwmni allan o'r cynllun yr wythnos ddiwethaf.

Mae AC Plaid Cymru, Rhodri Glyn Thomas, a'r AC Ceidwadol, Alun Cairns, yn mynnu cael gwybod beth yn union sydd wedi digwydd i'r arian y derbyniodd y cwmni.

 Gelli Aur
Mae'r Gelli Aur yn adeilad rhestredig

Dywedodd y ddau eu bod eisiau gwybod pam yr addawodd yr Awdurdod Datblygu a'r asiantaeth Ewropeaidd filiynau o bunnau i Mr Thomas a'i gwmni er bod chwech o'i gwmnau wedi dod i ben dros y tair blynedd ddiwethaf gyda dyledion o 4m.

Derbyniodd Gellir Aur Cyf grant o 434,421 oddi wrth yr Awdurdod Datblygu am waith adeiladu.

Dechreuodd y gwaith adeiladu yn Hydref 2002 ar l oedi ac wedyn bu raid ei atal wedi i'r cyngor lleol ddarganfod nad oedd y gwaith ar yr adeilad rhestredig wedi derbyn caniatd cynllunio.

Felly roedd rhywfaint o'r gwaith yn anghyfreithlon.

Dywedodd yr Awdurdod Datblygu ei fod yn dal yn benderfynol o gwblhau'r cynllun.

Taro Naw, 9.30pm, nos Fercher ar S4C
GWYLIWCH A GWRANDEWCH
Adroddiad Sin Sutton BBC Cymru
"Roedd chwech o'i gwmnau wedi mynd i'r wal"HEFYD:
Addasu plasdy'n ganolfan gyfryngau
06 Chwef 02  |  Newyddion
5m i goleg amaethyddol
16 Mai 02  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^