BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 24 Mehefin, 2003, 12:24 GMT 13:24 UK
Gwahardd ffn ar y ln
Gyrrwr gyda'i ffn symudol
Yn l yr heddlu mae defnyddio'r ffn yn amharu ar y gyrwyr
Mae'n mynd i fod yn anghyfreithlon i ddefnyddio ffonau symudol pan yn gyrru o fis Rhagfyr eleni.

Fe fydd pobol yn wynebu dirwy o 30 os ydy plismyn yn eu dal yn gyrru ac yn siarad ar y ffn llaw yr un pryd.

Bydd tri phwynt yn cael eu nodi ar eu trwydded ac os ydy'r achos yn mynd i'r llys, gallai'r troseddwr gael dirwy o hyd at 1,000.

Daw'r ddeddf i rym ar 1 Rhagfyr eleni.

O dan y ddeddf bresennol dim ond gyrwyr sy'n defnyddio'r ffn ac yn methu cadw rheolaeth ar y cerbyd sy'n wynebu cael eu herlyn.

Does dim deddf benodol yn gwahardd defnyddio'r ffn symudol tra'n gyrru.

Cyhoeddodd y llywodraeth y llynedd eu bod yn bwriadu newid y gyfraith.

Mwyafirf o blaid

Ers mis Awst 2002 cynhaliwyd cyfres o gyfarfodydd gyda'r cyhoedd ac arbenigwyr a dywedodd bron i 90% eu bod o blaid y gwahardd.

Fe fydd yn rhaid i'r Senedd dderbyn y ddeddf cyn y bydd yn rhan o Reolau Cerbydau'r Ffordd.

"Mae gyrru tra'n defnyddio ffn symudol yn beryglus iawn," meddai David Jamieson, Gweinidog Diogelwch Ffyrdd.

"Rydym yn gyfarwydd iawn gwylio pobol yn gyrru tra'n dal ac yn siarad ar y ffn symudol.

"Gall unrhyw yrrwr beidio chanolbwyntio pan daw galwad ffn neu neges destun.

"Mae siarad neu yrru neges yn effeithio ar ganolbwyntio ar y ffordd ac oherwydd hynny mae'n peryglu gyrwyr eraill.

Dywedodd taw bwriad y llywodraeth oedd gwneud y ffyrdd yn saffach i bawb.

Ychwanegodd fod bwyta ac yfed yn gallu bod yn beryglus ond eu bod yn dod o dan ddeddfau gyrru'n ddiofal.

Damwain

Mae defnyddio ffn symudol yn cael ei ystyried yn fwy peryglus gan y gall galwad fod yn 10 neu'n 15 munud o hyd.

Yn l gwaith ymchwil y llywodraeth, mae pobol sy'n defnyddio ffn yn fwy tebygol i gael damwain.

Dywedodd gweinidogion fod defnyddio ffn sydd ddim yn cael ei ddal yn beryglus.

Mae arolwg Labordy Ymchwil Trafnidiaeth wedi awgrymu fod defnyddio ffn llaw yn llawer mwy peryglus nag yfed a gyrru.

Mae deddf debyg yn bodoli mewn 30 o wledydd.

Roedd dros 70% o'r rhai a holwyd mewn arolwg arall yn credu fod rhoi colur arno neu ddarllen map yn beryclach na defnyddio'r ffn.
HEFYD:
Ymgyrch i atal dwyn ffn symudol
21 Hyd 02  |  Newyddion
Ffn yn help i feddygon
17 Meh 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^