BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 18 Mehefin, 2003, 16:59 GMT 17:59 UK
'Daeth Caledfwlch o'r Eidal'
cleddyf Galgano [llun drwy garedigrwydd Enigma Galgano]
Credir mai cleddyf ffug oedd hwn tan yn ddiweddar [llun: Enigma Galgano]
Dywed llyfr ysgolheig o'r Eidal mai o'r wlad honno y daeth hanes y cleddyf Caledfwlch ac nid o'r gwledydd Celtaidd.

Yn l Mario Moiraghi yn ei lyfr Enigma San Galgano, mae profion gwyddonol yn rhoi'r dyddiad 1189 i gleddyf mewn carreg sydd mewn abaty yn Tysgani.

Cleddyf yn Eidaleg yw "spada".

Ychwanega y cynhaliwyd ymchwiliad cyn canoneiddio Sant Galgano a chredir mai y fe roddodd y cleddyf yn y garreg.

Ond mae'r ffeithiau'n debyg iawn i hanes Syr Persefal, yr un ddarganfu'r Greal Sanctaidd.

Mewn llyfr blaenorol awgrymodd Mr Moiraghi fod rhai elfennau o hanesion Arthur wedi dod o Bersia.

Cedwir cleddyf Sant Galgano mewn abaty ger Sienna.

Does ond y carn ac ychydig o'r llafn i'w gweld yn gwthio allan o'r garreg.

Roedd Galgano yn farchog treisgar ac yn hoff o ferched ond penderfynodd fynd yn feudwy wedi iddo gael gweledigaeth o'r Iesu, Y Forwyn Fair a'r Apostolion.

actor yn portreadu Arthur
A fentrodd y Brenin Arthur i'r Eidal?
Yn l y chwedl, gwthiodd y cleddyf i'r garreg wedi iddo benderfynu cael gwared ar ei holl eiddo.

Credid am hir mai un ffug oedd y cleddyf ond wedi gwaith ymchwil gan Brifysgol Pavia ddwy flynedd yn l dyddiwyd y cleddyf i'r 12fed ganrif.

Yn chwedlau Arthur tynnodd y brenin Caledfwlch o'r garreg fel prawf mai fe oedd brenin y Brythoniaid.

Credir mai chwedl a leolwyd yn y gwledydd Celtaidd oedd hon.

Dywed Mr Moiraghi fod bywyd Galgano wedi arwain at ddau fersiwn o stori'r Greal Sanctaidd.

Mae'r ddwy'n sn am Syr Persefal ac yn adrodd hanes marchog yn goresgyn nifer o rwystrau.

Soniwyd am y cleddyf yma yn gyntaf yn y 13eg ganrif gan fardd Ffrengig.

Daeth hanes Arthur i sylw ehangach yn y 12fed ganrif pan sgwennodd Sieffre o Fynwy hanes y brenin yn seiliedig ar lawysgrifau Cymreig hynafol.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^