BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 2 Mai, 2003, 10:16 GMT 11:16 UK
Ymgyrchydd tanwydd yn AC
Brynle Williams
Mae Brynle Williams wedi ymgyrchu dros yr economi wledig
Mae'r amaethwr a arweiniodd yr ymgyrch danwydd ym Medi 2000 wedi ennill sedd yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Llwyddodd Brynle Williams o Gilcain ger Yr Wyddgrug yn Sir Fflint i sicrhau sedd ym Mae Caerdydd drwy'r bleidlais ranbarthol.

Cyhoeddodd ei fwriad i sefyll yn yr etholiad ym Mehefin 2001, er nad oedd yn sicr os fyddai'n ymaelodi gydag un o'r prif bleidiau neu'n sefyll fel ymgeisydd annibynnol.

Penderfynodd ymuno 'r Blaid Geidwadol.

Mae'r gwr sy'n dad i ddau am ymgyrchu dros hawliau gwledig yn y gogledd.

Daeth Mr Williams yn adnabyddus fel llefarydd ar ran y ffermwyr oedd yn protestio y tu allan i Burfa Olew Stanlow yn Ellesmere Port, Sir Gaer, tair blynedd yn l.

Bae Colwyn
Mae Brynle Williams wedi sefyll dros etholaeth Gorllewin Clwyd

Eu bwriad oedd protestio'n erbyn trethi tanwydd oedd, yn l y grwp, yn gwthio pris petrol yn uwch ym Mhrydain na gweddill Ewrop.

Dywedodd Mr Williams bod y prisiau uchel yn niweidio cymunedau gwledig a chludwyr.

Protestiodd y grwp y tu allan i'r safle am saith niwrnod ac arweiniodd hyn at weithredu tebyg drwy'r wlad.

Er i'r gwrthdystiadau arwain at gorbrynu tanwydd, roedd y cyhoedd yn eu cefnogi.

Mae Mr Williams wedi protestio ar sawl achlysur gan gynnwys gwrthdystion yng Nghaergybi pan daflwyd cig eidion i'r mr.

Mae'r gwr sy'n ffermio gwartheg a defaid wedi cyhuddo'r llywodraeth yn San Steffan o anghofio am Gymru a chanolbwyntio ar Lundain a'i fwriad meddai yw ymgyrchu yn erbyn hyn.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^