BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 30 Ebrill, 2003, 15:26 GMT 16:26 UK
IRA: 'Rhoi gorau' i'w ymgyrch
Gerry Adams
Mae Gerry Adams yn mynnu bod yr IRA yn awyddus i gael heddwch parhaol
Dywedodd arweinydd Sinn Fein na fydd y IRA yn gweithredu "mewn unrhyw ffordd" i danseilio'r broses heddwch yng Ngogledd Iwerddon.

Fe wnaeth Gerry Adams ei sylwadau ddydd Mercher mewn ymateb i alwad gan y Pirf Weinidog Tony Blair am eglurhad o beth yw bwriad yr IRA yn y dyfodol.

Ddydd Sadwrn fe ddywedodd Tony Blair nad oedd o'n hapus bod Gerry Adams wedi dweud "na ddylai'r IRA weithredu i beryglu Cytundeb Heddwch Gwener y Groglith".

Mynnodd Mr Blair bod rhaid newid y geiriau "na ddylai" i "na fydd yr IRA yn gweithredu" i beryglu dyfodol y cytundeb.

Mewn cynhadledd i'r wasg yn Belfast ddydd Mercher fe wnaeth llywydd Sinn Fein newid ei ddatganiad i gynnwys y geiriau hyn.

"Dwi wedi newid fy natganiad er mwyn cael gwared ag unrhyw amheuaeth ac er mwyn symud pethau ymlaen," meddai Mr Adams.

"Mae arweinwyr yr IRA yn benderfynol o ufuddhau i amodau'r cytundeb heddwch ac yn benderfynol o ddod 'r rhyfel i ben yn gyfangwbwl".

Gweithgareddau ar ben?

Wrth ymateb i sylwadau Aelod Seneddol Gorllewin Belfast, fe ddywedodd llefarydd ar ran Downing Street bod y prif weinidog yn awyddus i gael ateb clir a phendant gan y IRA.

Mae'r prif weinidog am wybod os yw'r datganiad yma'n golygu y bydd gweithgareddau'r mudiad yn dod i ben yn gyfangwbwl.

Y Prif Weinidog Tony Blair
Mae Tony Blair wedi mynnu bod rhaid cael ateb clir gan yr IRA
Mae'r rheini'n cynnwys "curo troseddwyr, gorfodi pobl i adael y dalaith, prynu arfau, casglu gwybodaeth a thargedu aelodau o'r lluoedd diogelwch", meddai'r llefarydd.

Yn y cyfamser, mae arweinydd Unoliaethwyr Ulster David Trimble yn cyfarfod Tony Blair yn Downing Street i drafod y broses heddwch.

Mae'r ddau, hefyd, yn trafod sut mae modd adfer y broses wleidyddol yng Ngogledd Iwerddon.

Ar hyn o bryd, nid yw'n glir a fydd yr etholiadau ar gyfer cynulliad y dalaith yn cael eu cynnal ar 29 Mai gan nad yw'r pleidiau wedi dod i gytundeb ynglyn chydweithredu yn y sefydliad yn Stormont.

Cafodd grym y sefydliad ei ddiddymu ar 14 Hydref 2002 yn dilyn honiadau bod y IRA wedi bod yn ysbo yno.

Yn y Senedd ddydd Mercher, fe ddywedodd Mr Blair bod y sefyllfa yng Ngogledd Iwerddon yn un "anodd a llawn problemau".

"Mae'n rhaid sicrhau bod y pleidiau'n barod i gydweithredu cyn y bydd grym yn cael ei drosglwyddo yn l i Stormont," meddai.

Mae pleidiau unoliaethol sy'n gwrthwynebu'r broses heddwch wedi wfftio datganiad Gerry Adams.

Mae plaid y PUP yn mynnu nad yw Sinn Fein a'r IRA yn gwneud digon i sicrhau bod y terfysgwyr yn diarfogi ac yn rhoi gorau i'w hymgyrch arfog.
HEFYD:
Dal i drafod heddwch G Iwerddon
28 Ebr 03  |  Newyddion
Oedi eto yng Ngogledd Iwerddon
11 Ebr 03  |  Newyddion
IRA 'barod i weithredu'
27 Ebr 03  |  Newyddion
Gohirio etholiadau Gogledd Iwerddon
05 Maw 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^