BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 29 Ebrill, 2003, 20:23 GMT 21:23 UK
Darganfod rhan o gastell Glyndwr
Sycharth  (llun Ymddiriedolaeth Archaeloeg Clwyd Powys)
Llosgwyd Sycharth i'r ddaear yn 1403
Mae archeolegwr yn honni ei fod wedi darganfod sylfeini adeilad coll ar stad Owain Glyndwr yn Sycharth.

Bu Spencer Smith, 30, yn astudio'r safle er mwyn ceisio cael hyd i'r adeiladau y cyfeirir atyn nhw yng nghywyddau Iolo Goch.

Mae'n credu ei fod wedi darganfod adeilad oedd yn rhan o'r stad gafodd ei losgi i'r llawr gan Dywysog Harri, Harri V yn ddiweddarch, ym Mai 1403.

Mae Mr Smith yn gobeithio codi arian preifat i dalu i gloddio'r safle.

Gwnaed arolwg geoffisegol o'r safle a ddangosodd bod yna adeilad dan ddarn o dir 200 metr wrth 100 metr.

Owain Glyndwr
Cafwyd disgrifiad o gastell Owain Glyndwr gan Iolo Goch
"Mae'r arolwg yn awgrymu bod yna adeilad 25 i 30 troedfedd o hyd o dan ddaear ond mae'n rhaid gwneud rhagor o waith i gael gwybod yn iawn," meddai Mr Smith.

"Credir bod yr adeilad yn debyg i un yn Rhuddlan o'r flwyddyn 1015."

Mae Mr Spencer yn apelio am gymorth ariannol gan fusnesau Cymreig ac unigolion.

"Ychydig iawn a wyddom am beth ddigwyddodd i Sycharth wedi iddo gael ei ddifrodi gan y Saeson, felly mi fyddai cloddio'n ein galluogi i roi dyddiad pendant i'r adeilad," meddai.

Ychwanegodd bod lleoliad yr adeilad yn cydfynd disgrifiad Iolo Goch sy'n rhoi disgrifiad manwl o'r castell a'r adeiladau o'i amgylch.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^