BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 4 Mehefin, 2003, 07:12 GMT 08:12 UK
Dinas diwylliant: Caerdydd yn colli
Lerpwl
Mae Lerpwl yn cynllunio blwyddyn o ddathliadau
Mae Caerdydd wedi methu ennill yr hawl i fod yn Ddinas Diwylliant Ewrop 2008.

Fe gyhoeddodd Ysgrifennydd Diwylliant San Steffan, Tessa Jowell, am 0810BST ddydd Mercher mai Lerpwl oedd yn ennill y teitl.

Fe fydd hi'n teithio i'r ddinas ar gyfer dathliadau amser cinio.

Wrth wneud y cyhoeddiad, dywedodd Ms Jowell bod y gystadleuaeth wedi bod yn frwd ag y gallai unrhyw un o'r chwe dinas fod wedi ennill.

"Daeth nodweddion gorau pob dinas i'r brig," meddai Ms Jowell.

Dywedodd arbenigwyr fod ennill yn golygu 1bn o fuddsoddiad ychwanegol yn Lerpwl.

Y chwe dinas oedd yn ceisio bod yn Ddinas Diwylliant Ewrop 2008
Birmingham
Bryste
Caerdydd
Lerpwl
Newcastle-Gateshead
Rhydychen

Roedd cais Lerpwl yn canolbwyntio ar elfennau creadigol y ddinas a thwristiaeth.

"Rwy'n siomedig iawn," meddai Lynne Williams, Prif Weithredwr Caerdydd 2008, "ond mae gennym ni rywbeth i adeiladu arno ar gyfer 2005.

"Synnais i'n fawr at y penderfyniad.

"O'n i'n siwr mai Caerdydd neu Newcastle-Gateshead fyddai'n ennill."

"Bydd y manteision i Lerpwl yn anhygoel," meddai Arweinydd Cyngor Caerdydd, Russell Goodway.

"Ond ni fydd colli'n esgus i Gaerdydd beidio adeiladu ar waith y ddwy flynedd ddiwetha."

Cysylltiadau

Dywedodd ei fod yn credu fod y cais wedi gwella cysylltiadau rhwng y brifddinas a gweddill Cymru.

Lerpwl fydd y ddinas Brydeinig gyntaf i fod yn Ddinas Diwylliant Ewrop ers i Glasgow ennill y teitl yn 1990.

Yn l adroddiadau, fe gafodd 5,580 o swyddi newydd eu creu ac fe gafwyd bron i 15m o hwb economaidd i'r economi leol.

Roedd 12 dinas drwy Brydain yn cystadlu am yr hawl cyn i restr fer o chwech gael ei chyhoeddi ym mis Hydref 2002.

Y dinasoedd eraill oedd yn cystadlu eleni oedd Birmingham, Bryste, Newcastle-Gateshead a Rhydychen.

Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd
Un o atyniadau mwyaf Caerdydd, Stadiwm y Mileniwm
Nos Fawrth ffefryn y bwcis Jack Brown oedd Newcastle-Gateshead.

Roedd Caerdydd yn bedwerydd y tu l i Lerpwl a Birmingham.

Yn gynt eleni daeth Caerdydd yn bumed mewn arolwg rhaglen deledu oedd yn gofyn i'r cyhoedd ddewis eu hoff ddinas.

Newcastle-Gateshead enillodd gyda 52,241 o bleidleisiau.

Doedd yr arolwg ddim yn rhan o'r penderfyniad terfynol i ddewis y ddinas fuddugol.

Cafodd y gystadleuaeth ei sefydlu yn 1985 er mwyn dod dinasyddion Ewrop yn nes at ei gilydd.
GWYLIWCH A GWRANDEWCH
Nia Tudur a Jon Gower BBC Cymru
"Roedd o'n syndod mawr i ni"HEFYD:
Teitl Ewropeaidd i Gaerdydd?
04 Meh 03  |  Newyddion
Lluniau: Cais am Ddinas Diwylliant
04 Meh 03  |  photo galleries
Beirniaid diwylliant yng Nghymru
23 Ebr 03  |  Newyddion
Lluniau: Lerpwl yn ddinas 2008
04 Meh 03  |  photo galleries
Lerpwl: 'Pwyslais ar bobol leol'
04 Meh 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^