BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 19 Ebrill, 2003, 11:17 GMT 12:17 UK
'Rhaid i America adael Irac'
Milwyr America ar ddyletswydd yn ninas Tikrit
Y gwledydd sy'n fffinio ag Irac am weld milwyr America yn gadael yn fuan
Mae'r gwledydd sy'n ffinio ag Irac wedi galw ar luoedd America a Phrydain i adael Irac cyn gynted phosib er mwyn rhoi cyfle i bobl yr wlad i ail-adeiladu Irac.

Mae'r gwledydd hefyd wedi galw am ffurfio llywodraeth gynrychioladol yno ar frys. Hefyd mae nhw'n galw am rl ganolig i'r Cenhedloedd Unedig yn Irac.

Daw yr alwad yma ddiwrnod yn unig ar l i filoedd o Iraciaid orymdeithio trwy ganol Baghdad dydd Gwener yn galw ar y Cynghreiriaid i adael eu gwlad.

Mae nifer cynyddol o Iraciaid yn gweld presenoldeb milwyr tramor yn eu gwlad fel symbol eu bod nhw wedi'u gorchfygu yn hytrach na chael eu rhyddhau o afael Saddam Hussein.

Ar ddiwedd cyfarfod yn Riyadh, prif ddinas Sawdi Arabai, fe wnaeth gwenidogion tramor y chwe gwlad sy'n ffinio ag Irac, a gwenidogion yr Aifft a Bahrain gyhoeddi datganiad yn galw ar y Cynghreiriaid i adael Irac.

CYMDOGION IRAC
Sawdi Arabia
Iran
Gwlad yr Iorddonen
Kuwait
Twrci
Syria

Ar ddiwedd y cyfarfod fe bwysleisiodd Gweinidog Tramor Sawdi Arabia, y Tywysog Saud al-Faisal bod hi'n hollbwysig i sicrhau bod Irac yn aros yn wlad unedig.

Dywedodd hefyd na fyddai'r Dwyrain Canol yn fodlon i wledydd tramor ymyrryd yng ngweinyddiaeth Irac am gyfnod llawer hirach.

Hefyd, fe alwodd y Tywysog Saud ar y Cenhedloedd Unedig i godi y sancsiynau sydd emwn gyrm yn erbyn Irac yr eiliad mae llywodraeth newydd wedi'i ffurfio yn Baghdad.

Datblygiadadu eraill:

  • Mae'r Pentagon wedi cyhoeddi eu bod nhw wedi rhyddhau dros 900 o Iraciaid oedd yn cael eu dal fel carcharorion rhyfel. Mae 6,850 yn parhau i gael eu dal gan America.

  • Yn l asiantaeth ffoaduriaid y Cenhedleodd Unedig mae dros 250 o bobl yn sownd ar y ffin rhwng Irac a Gwlad yr Iorddonen gan nad ydyn nhw wedi cael yr hawl i groesi'r ffin.

  • Cwmni teledu Abu Dhabi yn darlledu lluniau o Saddam Hussein. Y cmwni yn honni mai rhain yw'r lluniau olaf o Saddam Hussein. Y lluniau yn ei ddangos yn cyfarch trof yn Baghdad. Yr honiad yw bod y lluniau wedi'u recordio ar 9 Ebrill, y dwirnod cyn i luoedd America gyrraedd y ddinas.

  • Canolfan rheoli y Cynghreiriaid yn Qatar yn cyhoeddi bod Cwrdiaid Irac wedi trosglwyddo Samir al-Aziz i ofal milwyr America. Mae o yn un o'r 55 cyn-aelod amlycaf o lywodraeth Saddam Hussein mae'r Cynghririaid yn awyddus i'w dal.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^