BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 1 Mehefin, 2003, 17:26 GMT 18:26 UK
G8: Protestwyr a'r heddlu yn gwrthdaro
Protestiwr yn gweiddi ar yr heddlu
Mae degau o filoedd i brotestwyr wedi teithio i'r ardal ar gyfer yr uwch gynhadledd

Mae protestwyr gwrth-gyfalafol wedi gwrthdaro 'r heddlu mewn trefi a dinasoedd ger tref Evian, lle mae arweinwyr wyth gwlad gyfoethocaf y byd wedi ymgasglu ar gyfer uwch-gynhadledd yr G8.

Mae awdurdodau Ffrainc a'r Swistir wedi creu cylch o 15km (10 milltir) o amgylch yr adeilad lle cynhelir yr uwch gynhadledd er mwyn ceisio atal y protestwyr rhag dod wyneb yn wyneb 'r gwleidyddion.

Ond fe geisiodd rhai protestwyr dorri'r cylch yn ogystal cheisio rhwystro gwleidyddion rhag teithio i Evian o'r Swistir.

Fe ddaeth y protestiadau wrth i nifer o arweinwyr y byd gyrraedd y dref ddydd Sul ar gyfer yr uwch gynhadledd, cynhadledd na fydd ym marn y protestwyr yn llwyddo i ymdrin ag anghenion gwledydd tlawd y byd.

Fe ddigwyddodd rhai o'r protestiadau mwyaf treisgar ddydd Sul yn ninas Lausanne yn Y Swistir.

Nwy dagrau

Fe fu protestwyr, oedd yn gwisgo masgiau duon, yn taflu cerrig ar westy yno lle roedd rhai o wleidyddion yr uwch gynhadledd yn aros.

Hefyd fe aethant ati i rwystro'r ffyrdd.

Ymatebodd yr heddlu drwy ddefnyddio nwy dagrau i geisio chwalu'r protestwyr.

Cafodd un protestiwr ei anafu yn ddifrifol wedi iddo ddisgyn oddi ar ffordd uchel y tu allan i'r dref.

Mae ymchwiliad wedi dechrau i'r digwyddiad ac mae rhai yn honni fod yr heddlu wedi torri rhaff yr oedd y protestiwr yn ei ddefnyddio i ddringo i lawr o'r ffordd.

Yn Geneva fe fu protestwyr yn difrodi gorsaf betrol BP tra bu eraill yn atal prif bont y dref.

Gorymdeithio

Dros y ffin yn Ffrainc fe fu miloedd o brotestwyr yn ceisio gorymdeithio i Evian o dref Annemasse ond cawsant eu rhwystro gan yr heddlu a ddefnyddiodd nwy dagrau.

Ers misoedd fe fu Ffrainc a'r Swistir yn paratoi'r systemau diogelwch ar gyfer y digwyddiad ac mae miloedd o heddweision wedi eu galw o'r ddwy wlad i'r ardal yn ogystal heddweision o'r Almaen.

Y gobaith yw osgoi'r trais a fu yn yr uwch gynhadledd yn Genoa, yr Eidal, ddwy flynedd yn l pan gafodd protestiwr o'r Eidal ei saethu'n farw gan yr heddlu.

Y gwledydd sydd yn rhan o'r G8 yw America, Japan, Yr Almaen, Prydain, Ffrainc, Yr Eidal, Canada a Rwsia.

Fe fydd yr uwch gynhadledd yn dod i ben ddydd Mawrth.
GWYLIWCH A GWRANDEWCH
Iolo ap Dafydd, Gohebydd Ewrop BBC Cymru
"Anarchwyr wedi ymosod ar siopau a gorsafoedd petrol"CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^