BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 1 Mehefin, 2003, 10:46 GMT 11:46 UK
Perthynas Bush a Putin 'yn gryfach'
George Bush a Vladimir Putin
Rhoddodd Mr Bush wahoddiad i Mr Putin ddod i ymweld ag ef i Camp David

Mae arlywyddion Rwsia ac America wedi cyfarfod am y tro cyntaf ers iddyn nhw anghytuno ynglın â'r rhyfel yn Irac ac wedi datgan fod yr argyfwng wedi cryfhau eu perthynas.

Roedd Arlywydd Rwsia, Vladimir Putin, ac Arlywydd America, George Bush, yn siarad mewn cynhadledd i'r wasg wedi'r trafodaethau yn St Petersburg.

Wedi i'r ddau arweinydd gyfnewid dogfennau yn cadarnhau cytundeb rheoli arfau a gafodd ei wneud yn flaenorol dywedodd Mr Bush y byddai eu gwahaniaethau ynglın â'r rhyfel yn Irac yn "gwneud ein perthynas yn gryfach ac nid yn ei gwanhau."

Yr un oedd barn Mr Putin a ddywedodd fod ei berthynas bersonol â Mr Bush wedi gwrthsefyll yr argyfwng ac wedi "cryfhau" y cysylltiad rhwng Rwsia ac America.

Rhoddodd Mr Bush wahoddiad i Mr Putin i ddod i ymweld ag ef i Camp David ym mis Medi.

'Cytuno'

Roedd Rwsia, yn ogystal â Ffrainc a'r Almaen, wedi dangos ei gwrthwynebiad yn gyhoeddus i'r rhyfel yn erbyn Irac gan ddadlau y dylid rhoi mwy o amser i'r archwilwyr arfau i wneud eu gwaith.

Ond ddydd Sul dywedodd Mr Bush fod America a Rwsia yn "cytuno y dylai'r Cenhedloedd Unedig chwarae rhan allweddol yn adfer Irac."

Pan ofynnwyd wrtho am yr arfau dinistriol honedig yn Irac cyfeiriodd Mr Bush at ddau labordy biolegol oedd wedi eu darganfod yn y wlad.

Dywedodd hefyd fod ganddo ef a Mr Putin "yr un pryderon ynglın â rhaglen niwclear Iran.

"Rydym ni eisiau gweithio gyda'n gilydd, yn ogystal â gyda'r Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol, i sicrhau nad oes ganddyn nhw yr un arf niwclear" meddai Mr Bush.

Cyd-weithio

Hefyd addawodd y ddau arweinydd i gyd-weithio'n well i frwydro'n erbyn terfysgaeth rhyngwladol.

Roedd yr Arlywydd Bush yn ymuno â dros 40 o arweinwyr o bob cwr o'r byd sydd wedi ymgasglu yn St Petersburg i ddathlu 300 mlwyddiant y ddinas.

Nos Sadwrn ysgydwodd law gyda Changhellor yr Almaen, Gerhard Schroeder, arweinydd arall oedd yn gwrthwynebu'r rhyfel.

Fe adawodd Arlywydd Ffrainc, Jacques Chirac, St Petersburg cyn i Mr Bush gyrraedd.

Fe fydd ef a Mr Bush yn cyfarfod yn nhref Evian yn nwyrain Ffrainc ddydd Sul ar gyfer uwch gynhadledd yr G8.
GWYLIWCH A GWRANDEWCH
Gethin Morris Williams, BBC Cymru
"Y berthynas wedi bod yn un llugoer"HEFYD:
Bush a Putin i gyfarfod
31 Mai 03  |  Newyddion
Bush yn galw am undod wedi'r rhyfel
31 Mai 03  |  Newyddion
Cefnogwch yr Undeb, medd Blair
30 Mai 03  |  NewyddionGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^