BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 14 Ebrill, 2003, 09:16 GMT 10:16 UK
Americanwr i arwain Irac ar l Saddam
Rhian Huws
BBC Cymru

Er bod y brwydro yn parhau yn Irac mae'r sylw yn troi erbyn hyn hefyd at y dasg o ad-drefnu'r wlad ar l y rhyfel.

Y Cadfridog Jay Garner
Dywed bod Garner yn wrandawr da

Y cyn-gadfridog Jay Garner yw'r dyn sydd wedi cael ei ddewis gan yr Americanwyr i arwain llywodraeth dros dro Irac ar l cwymp teyrnasiad Saddam Hussein.

Ond cyn iddo hyd yn oed ddechrau ar y gwaith mae'r gwr o Florida wedi cael ei feirniadu'n llym am beidio rhannu ei weledigaeth a'i syniadau ar gyfer yr Irac newydd.

Darpar arlywydd, llywodraethwr, rhaglaw - dyma rai o'r teitlau lliwgar ond camarweiniol sydd wedi eu defnyddio i ddisgrifio swydd newydd Mr Garner.

Beth yn union fydd natur y gwaith does neb yn gwybod, ond un peth sy'n sicr, fe fydd ei gyfrifoldebau yn cynnwys ail-adeiladu'r rhwydwaith cyhoeddus a pharatoi'r ffordd ar gyfer gweinyddiaeth newydd.

Yn syml, Mr Garner fydd a'r cyfrifoldeb o greu yr hyn y mae America yn ei ystyried fel llywodraeth ddemocrataidd yn Baghdad.

Fel pennaeth y 'weinyddiaeth' newydd mae Mr Garner yn sicr o gael ei feirniadu, boed hynny yn rhyngwladol ac yn fewnol.

Amau'r gorllewin

Mae pobol gyffredin Irac yn swr o amau unrhyw gynlluniau gan wlad dramor i'w rheoli ac mae hynny'n wir ymhlith pobol y byd Arabaidd.

"Dydyn nhw ddim yn deall y bobol o wahanol lwythau," meddai Eirlys Abu Sharah sy'n byw yng Ngwlad yr Iorddonen.

"Fe fydd teuluoedd un ymladd yn erbyn llwyth arall.

"Dydy Americanwyr a Phrydeinwyr ddim yn deall hyn dydy'r llwythau yma ddim yn ymddwyn fel pobol y gorllewin."

Er hynny mae cefnogwyr y cyn gadfridog yn sicr y bydd Mr Garner yn llwyddo.

Jay Garner yn ffarwelio  milwr Cwrdaidd yn 1991
Enillodd Garner barch Cwrdiaid Irac
"Dydy hi ddim yn broblem rwydd o bell ffordd ac mae o'n cael ei ystyried fel trefnwr trefnus dros ben," meddai Eurig Davies, cyn aelod o awyrlu America sy'n byw yn Boston.

"Mae'n Gadfridog tair seren ac os oes angen rhywun i ddod 'r wlad o dan drefn dyma'r dyn.

"Fe fydd yn beth amser cyn y bydd modd cael rhywun o Irac i reoli.

"Dwi'n meddwl mai'r bwriad ydy i aros yn ddim mwy nag sydd raid ac fe fydd Garner yn gweithio'n hynod o dda."

Cwta dri mis fydd ganddo i gwblhau'r gwaith sy'n gwbl anymarferol yn l rhai.

I ddechrau mae 'na ddadlau ymhlith aelodau gweinyddiaeth Bush yngln phwy ddylai ei gynorthwyo yn y gwaith.

Gyda rhai o blaid rhoi llais i Iraciaid cyffredin ac eraill yn ffafrio Iraciaid sydd wedi byw yn alltud, pobol fel Ahmad Chalabi arweinydd prif wrthblaid Irac.

Ac mae 'na ddadlau pellach ymhlith y Cynghreiriaid yngln chyfrifoldebau'r weinyddiaeth newydd a rl y Cenhedloedd Unedig.

Fe fydd cyfarfod pellach yn cael ei gynnal yn Nasiriya ddechrau'r wythnos yma i drafod ail adeiladu Irac.

Y gobaith yw y byddwn ni'n gwybod mwy y pryd hynny yngln 'r cynulliad i reoli Irac ar l teyrnasiad Saddam Hussein.
HEFYD:
Aelodau Baath i ailadeiladu Irac
13 Ebr 03  |  Newyddion
Cwrdiaid yn gadael Kirkuk
12 Ebr 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^