BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 28 Mai, 2003, 12:23 GMT 13:23 UK
Urdd yn flin am helynt
Cr Ysgol Dewi Sant Llanelli
Siom: Ysgol Dewi Sant, Llanelli
Mae mudiad yr Urdd wedi ymddiheuro am y cawlach arweiniodd at atal gwobr gynta i Gr Ysgol Dewi Sant, Llanelli.

Torrodd yr ysgol un o reolau'r cystadlu ar y llwyfan yn Eisteddfod yr Urdd Tawe Nedd ac Afan ym Mharc Margam, Port Talbot, ddydd Llun.

Mae rheolau'r Urdd yn nodi'n glir bod rhaid defnyddio'r Gymraeg bob amser.

Canodd y cr y Weddi Affricanaidd a chanu pennill yn yr iaith wreiddiol, Swahili.

Mae aelod o Bwyllgor Diwylliant y Cynulliad Cenedlaethol wedi beirniadu mudiad yr Urdd am atal gwobr cr a ganodd mewn iaith dramor ar y llwyfan.

Dywedodd Owen John Thomas AC y dylai'r Urdd fod yn fwy hyblyg.

"Dwi'n deall bod 'na reolau a pham bod 'na reolau i warchod yr iaith Gymraeg yn erbyn y Saesneg, gan fod y Saesneg yn fwy pwerus," meddai Mr Thomas.

"Ond pan mae'n effeithio ar bobol yn canu cn o Affrica a defnyddio pennill yn yr iaith wreiddiol mae'n drist iawn ac yn anffodus."

Mae Gwenidog Diwylliant y Cynulliad, Alun Pugh, wedi sgwennu at Ysgol Dewi Sant i'w llongyfarch ar ei pherfformiad.

Yn wreiddiol, Cr Ysgol Dewi Sant enillodd gystadleuaeth yr Ensemble Lleisiol dan 12 oed ddydd Llun.

Sin Eirian: 'Cystadleuaeth safonol
Sin Eirian: 'Cystadleuaeth safonol'

Ond cafodd y wobr ei hatal wedi cwyn na chadwon nhw at y rheol Gymraeg.

"Daeth i sylw'r Eisteddfod fod yr ensemble buddugol o Ysgol Dewi Sant, Llanelli yn y gystadleuaeth ensemble lleisiol dan 12 oed wedi canu pennill o ddarn hunan-ddewisiad yn yr iaith Swahili," meddai Sin Eirian, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod a'r Celfyddydau.

"Mae rheol Gymraeg yr Eisteddfod yn datgan yn glir mai'r Gymraeg yw iaith swyddogol yr Eisteddfod ac mai'r Gymraeg yn unig y dylid ei defnyddio ar y llwyfan.

"Felly gyda siom aruthrol i'r Eisteddfod bydd rhaid atal y wobr yn y gystadleuaeth.

Dywedodd ei bod yn cydymdeimlo'n ddiffuant gyda'r plant a'u hyfforddwyr ond yn ymfalcho fod y gystadleuaeth yn safonol.

'Diniwed'

"Mae rhwydwaith o eisteddfodau cylch a rhanbarth yn bodoli ond yn yr achos hwn nid yw'r gystadleuaeth hon yn gorfod mynd trwy'r rhwydwaith honno," meddai.

"Rydym yn derbyn ein cyfrifoldeb yn llwyr a dylai'r sefyllfa fod wedi ei hamlygu yn y rhagbrofion."

Cafodd Ysgol Llanddoged, Dyffryn Conwy, y wobr gyntaf ac fe aeth yr ail wobr i Ysgol Gynradd Parc y Tywyn, Port Tywyn, Llanelli.

Cr Ysgol Dewi Sant Llanelli
Atal gwobr: Disgyblion Dewi Sant

Dywedodd Prifathro Ysgol Dewi Sant, Meirion Davies, eu bod wedi anfon copi o'r gn i'r Urdd tua dau fis yn l.

"Mae rhai rhieni wedi datgan eu siom ond roedden ni'n ddiniwed iawn a doedden ni ddim yn sylweddoli nad oedd modd defnyddio geiriau yn yr iaith wreiddiol," meddai.

Nid dyma'r tro cyntaf i'r ysgol ddefnyddio iaith dramor yn eu perfformiad.

Roedden nhw'n fuddugol yn yr Urdd yn Llanbed yn yr un gystadleuaeth pan ganon nhw rhan o gn yn yr iaith wreiddiol.

"Mae'n rhaid i'r Urdd fod yn fwy cyson a gwneud y rheol yn fwy clir gan fod iaith ag eithrio'r Gymraeg yn cael ei defnyddio mewn caneuon actol a detholiadau llafar," meddai Mr Davies.

Yn gynt eleni cafodd Ysgol Penglais yn Aberystwyth ei gwahardd am ddefnyddio cn Mr Hud fel cerddoriaeth ar gyfer y gystadleuaeth dawnsio disgo.

Mae'r gn yn cynnwys geiriau Cernyweg a chwynodd Ysgol Penweddig yn swyddogol i'r Urdd.
GWYLIWCH A GWRANDEWCH
Adroddiad Lowri Roberts BBC Cymru
"Roedd y cr wedi canu pennill mewn iaith o Dde Affrica"


Alun Thomas'n holi Meirion Davies, pennaeth yr ysgol
"Roedden ni'n ddiniwed...."


Adroddiad Nia Harri BBC Cymru
"Roedd yr anthem yma'n cael ei chanu yng ngwersylloedd yr Urdd"


Dewi Llwyd yn holi Jim O'Rourke, Pennaeth yr Urdd
"Dylen ni fod wedi sylwi ar hyn yn y rhagbrofion"HEFYD:
Medal y Dysgwyr i Jac
27 Mai 03  |  Newyddion
Cysylltiad e-bost i'r Comisiynydd
27 Mai 03  |  Newyddion
Urdd: Medal i Nia Peris
26 Mai 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^