BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd:  Dydd Mawrth, 8 Ebrill, 2003, 12:24 GMT 13:24 UK
Irac: 'CU yn bwysig'
Tony Blair a George Bush
Bush a Blair: Yn trafod dyfodol Irac

Ar l cyfarfod yng Nghastell Hillsborough ar gyrion Belfast, fe addawodd yr Arlywydd Bush a Tony Blair y byddai gan y Cenhedloedd Unedig ran allweddol yn y gwaith o ailadeiladu Irac wedi'r rhyfel.

Fe bwysleisiodd y ddau eto mai pobol Irac fyddai'n llywodraethu yno cyn gynted ag y bo modd.

Ond mae union fanylion pwrpas y Cenhedloedd Unedig eto i'w ddatgelu'n llawn.

Roedd y ddau'n annerch cynhadledd newyddion wedi trafodaethau ar Irac, y Dwyrain Canol, a'r broses heddwch yng Ngogledd Iwerddon.

Dywedodd yr Arlywydd Bush y byddai'r Cyngrheiriaid yn gwneud popeth posib i hwyluso'r broses o sefydlu llywodraeth gan bobol Irac yn y wlad.

"Fe fyddwn ni'n gweithredu'n gyflym i sefydlu llywodraeth dros dro fydd yn rheoli hyd nes y bydd modd ffurfio llywodraeth barhaol," meddai.

"Iraciaid o du mewn a thu allan o'r wlad fydd yn ffufrfio'r llywodraeth newydd."

Dadlau

Mae Prydain ac America wedi cytuno ar gynllun tri-cham ond mae dadleuon o hyd am y manylion a'r amseru.

Mae'r ddwy wedi cytuno mai America fydd yn rheoli yn union wedi'r rhyfel, gan drosglwyddo'r gwaith yn ddiweddarach i awdurdod Iracaidd.

Ond mae'r dadlau mwyaf am ran y Cenhedloedd Unedig yn y broses.

Mae Prydain o blaid y Cenhedloedd Unedig yn goruchwylio grwp o bobol o Irac a fydd yn dewis arweinwyr newydd.

Iraciaid o du mewn a thu allan y wlad fydd yn ffurfio'r llywodraeth newydd yno
Yr Arlywydd George W Bush

Ond mae America am gyfyngu ar waith y Cenhedloedd Unedig yn y broses ac yn credu mai dim ond gwaith dyngarol y dylai'r CU ei wneud yn Irac.

Mae'r gynhadledd yn Belfast hefyd yn trafod proses heddwch Gogledd Iwerddon.

Cafodd Llywodraeth Gogledd Iwerddon ei diddymu fis Hydref diwethaf wedi honiadau fod yr IRA yn casglu gwybodaeth gudd yn Stormont.

Mae disgwyl i'r Taoiseach Bertie Ahern ymuno 'r trafodaethau ddydd Mawrth yn ogystal ag arweinwyr y prif bleidiau oedd o blaid Cytundeb Dydd Gwener y Groglith sef Unoliaethwyr Ulster, Sinn Fein a'r SDLP.

Datganiad

Wedyn mae disgwyl i Mr Blair a Mr Ahern gyflwyno datganiad ar y cyd ddydd Iau, bum mlynedd wedi ffurfio Cytundeb Dydd Gwener y Groglith, er mwyn ceisio adfer y broses heddwch.

Y gobaith yw y bydd yr IRA yn ymateb drwy ymrwymo i heddwch.

Nid oes disgwyl i Mr Bush fod yn rhan o'r drafodaeth hon ond fe fydd yn annog y pleidiau i ddatrys yr argyfwng.

Dywedodd arweinydd Sinn Fein, Gerry Adams, fod amseru'r gynhadledd yn "ansensitif" a dywedodd ei fod yn erbyn y rhyfel yn Irac.

Yn y cyfamser, dywedodd arweinydd Unoliaethwyr Ulster, David Trimble, ei fod yn poeni y bydd Mr Bush a Mr Blair yn danfon "negeseuon cymysg" i'r gweriniaethwyr.
GWYLIWCH A GWRANDEWCH
Adroddiad Aled Huw BBC Cymru o Belfast
"Fe geisiodd y ddau ddangos eu bod yn gwbwl gytn"HEFYD:
Milwyr Cymreig yn helpu cipio palas
07 Ebr 03  |  Newyddion
Gohirio etholiadau Gogledd Iwerddon
05 Maw 03  |  Newyddion
Arweinwyr yn cyflwyno datganiad
03 Maw 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^