BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 7 Ebrill, 2003, 06:46 GMT 07:46 UK
Gwagio llyn i atal llygredd
Mynydd Parys
Mae'r mynydd wedi bod yn leoliad ar gyfer nifer o raglenni
Mae'r gwaith o wagio dwr llygredig allan o gloddfa y tu mewn i fynydd yng ngogledd Cymru wedi dechrau.

Mae 'na lyn asidig mewn hen gloddfa gopr ym Mynydd Parys ar Ynys Môn.

Fe fydd y llyn yn cael ei wagio i osgoi trychineb amgylcheddol.

Credir bod 'na tua 50,000 metr ciwbig o ddwr asidig wedi ei gaethiwo o dan y ddaear yn y gwaith ger Amlwch.

Mae 'na bryder yn lleol am yr effaith amgylcheddol y gallai'r dwr ei gael petai'r argae yn methu rhyw ddydd.

Dros y degawdau, mae dwr glaw wedi treiddio i mewn drwy'r creigiau i'r gloddfa sydd wedi bod yno ers dros bedair canrif.

Ar y ffordd drwy'r creigiau mae'r dwr wedi bod yn casglu metalau peryglus.

Adnewyddu

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf fe gafodd rhwygiadau eu canfod yn wal yr argae sydd wedi cynyddu'r pryder am yr effaith y gall y dwr llygredig ei gael ar yr ardal.

Llynedd fe wnaeth Cyngor Sir Ynys Môn rybuddio bod angen gwaith adnewyddu brys ar yr argae ac fe wnaethon nhw addo £20,000 i daclo'r broblem.

Cafodd grwp ei sefydlu gyda'r Cyngor, Asiantaeth yr Amgylchedd a mudiadau eraill i ariannu'r gwaith.

Yn ôl David Jenkins o Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth Amlwch mae'r arolwg wedi dangos y gallai unrhyw fath o lifogydd gael effaith andwyol ar yr ardal.

"Fe fyddai'r afon yn rhedeg yn syth drwy ganol Amlwch gan greu llifogydd anferthol," meddai.

"Gall yr argae rwygo unrhyw bryd, mewn 10 mlynedd neu mewn diwrnod, ddydd neu nos.

"Fe ddaethom i'r casgliad nad oedd hwn yn risg y dylem ei gymryd," ychwanegodd.

Lleoliad

Fe fydd y dwr yn cael ei bwmpio allan o'r mynydd gan ddefnyddio contractwyr arbennig dros gyfnod o fis i ddau fis.

Mae'r prosiect hefyd yn cael ei ariannu gan Awdurdod Datblygu Cymru.

Mae cloddio am gopr wedi digwydd ar Fynydd Parys ers canrifoedd.

Fe ddaeth i ben yn 1915.

Ers hynny mae'r lleoliad arbennig wedi bod yn boblogaidd gyda chynhyrchwyr rhaglenni teledu a ffilm, gan gynnwys Dr Who.
GWYLIWCH A GWRANDEWCH
Alwen Williams, BBC Cymru
"Y gwaith wedi dechrau o bwmpio'r dwr"CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^