BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd:  Dydd Mercher, 2 Ebrill, 2003, 15:56 GMT 16:56 UK
Adborth
Cyfrannwch i Newyddion Arlein BBC Cymru

Gallech gyfrannu i drafodaeth o faterion y dydd drwy gyhoeddi'ch sylwadau ar y newyddion yn Clecs Cymru.

Gadewch inni wybod eich barn.

Ceisiwn ddarparu gwasanaeth newyddion cynhwysfawr yn Gymraeg. Mae'ch sylwadau ar yr hyn yr ydym yn ei wneud yn bwysig inni, fel y gallwn wella ein darpariaeth. Os oes gennych unrhyw sylwadau, danfonwch e-bost atom ar

Problemau gyda'r safle

Os cewch broblemau yn defnyddio Newyddion Arlein BBC Cymru, danfonwch ddisgrifiad manwl o'r broblem atom ar y cyfeiriad uchod, ac fe geisiwn helpu. Ni fedrwn ddelio gydag ymholiadau technegol cyffredinol, dim ond gyda phroblemau unigol ar y safle. Ceisiwn ddanfon ateb atoch cyn gynted ag y bo modd. Hwyrach hefyd y cewch ateb i nifer o gwestiynau technegol cyffredin ar y safle Saesneg canlynol

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^