BBC Sport rugbyunionwelsh

Related BBC sites

Samoan rugby songs & war dance

Siva Tau - Samoan war dance

Samoa perform the Siva Tau

*The BBC is not responsible for the content of external sites

Le Manu Samoae ia malu ona fai o le faiva
Le manu samoae ia malu ona fai o le faiva
Le Manu Samoa lenei ua ou sau
Leai se isi Manu oi le atu laulau
Ua ou sai nei ma le mea atoa
O lou malosi ua atoatoa
Ia e faatafa ma e soso ese
Leaga o lenei manu e uiga ese
Le Manu Samoa
Le Manu Samoa
Le Manu Samoa e o mai I Samoa hi

Translation

Samoa perform their war dance, the Siva Tau

The Manu Samoa, may you succeed in your mission
The Manu Samoa, here I come
There is no other Manu (team) anywhere
Here I come completely prepared
My strength is at its peak
Make way and move aside
Because this Manu is unique
The Manu Samoa
The Manu Samoa
The Manu Samoa reigns from Samoa

Samoan anthem - The Banner of Freedom

*The BBC is not responsible for the content of external sites

Samoa, tula'i ma sisi ia lau fu'a, lou pale lea;
Samoa, tula'i ma sisi ia lau fu'a, lou palelea;
Vaai i na fetu o loo ua agiagia ai;
Le faailoga lea o Iesu na maliu ai mo Samoa Oi!
Samoa e, uu mau lau pule ia faavavau
'Aua e te fefe, o le Atua lo ta fa'a vae
O lota Sa'o lotoga,
Samoa, tu'la'i, ia agiagia lau
Fu'a lou pale lea

Translation - The Banner of Freedom

Samoa, arise and raise your banner that is your crown!
Oh! see and behold the stars on the waving banner!
They are a sign that Samoa is able to lead
Oh! Samoa, hold fast
Your freedom forever!
Do not be afraid, as you are founded on God;
Our treasured precious liberty
Samoa, arise and wave
Your banner that is your crown!

Samoa sing their national anthemsee also
Scrum V's rugby songs
13 Aug 07 |  Welsh
The bone-rattlers: Samoan rugby
04 Aug 09 |  Rugby Union
Wales v Samoa: Full record
31 Jul 09 |  Rugby Union
Country profile: Samoa
19 Oct 11 |  Country profiles
BBC Sport Wales coverage
03 Oct 11 |  Wales


related bbc links:

related internet links:
The BBC is not responsible for the content of external internet sites

BBC iD

Sign in

BBC navigation

Copyright © 2017 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.