Skip to main content Text Only version of this page
BBC
Home
TV
Radio
Talk
Where I Live
A-Z Index
BBC Wales banner
Cedwir holl stor´au BBC News Online yn y gronfa ddata enfawr hon, sy'n dyddio yn ˘l i lansiad y safle ym mis Tachwedd 1997. Mae'r stor´au Cymraeg yn dyddio yn ˘l i lansiad BBC Cymru'r Byd ym mis Mawrth 2000.


CHWILIWCH AM:


CYNGOR
Rhowch gynifer o eiriau perthnasol ag a ddaw i'ch meddwl yn y blwch ar y chwith.
CHWILIWCH YN:

CYNGOR
Defnyddiwch y fwydlen ddisgynnol er mwyn canolbwyntio'r chwiliad fesul adran.
Pob erthygl
Wythnos ddiwethaf yn unig
Stor´au o:

To:

CYNGOR
Canolbwyntiwch eich chwiliad drwy ddewis un o'r opsiynau yma, neu ddefnyddiwch y fwydlen ddisgynnol er mwyn canolbwyntio'ch chwiliad yn ˘l y dyddiad..
WEDI DEWIS POB OPSIWN? PWYSWCH
 
 

MWY O GYNGOR WRTH CHWILIO

Cewch roi cynifer o eiriau ag y dymunwch i mewn. Mwyaf oll o eiriau y rhowch i mewn, gorau oll fydd eich canlyniadau.
  • Gallwch roi allweddeiriau i fewn, ond fe gewch chi well canlyniadau drwy roi testun rhydd mwy estynedig - e.e. The night of the first Nato bombings of Serbia, neu "Agor Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn swyddogol". Gallech gymysgu priflythrennau a llythrennau bychain (Tony Blair neu tony blair).
  • Fel arfer, byddwch yn dymuno cael y canlyniadau mwyaf perthnasol yn gyntaf, ond os ydych yn chwilio am y diweddaraf ar ryw stori arbennig (e.e. y stor´au diweddaraf am Manchester United) dewiswch yr opsiwn i chwilio fesul dyddiad ar y tudalen canlyniadau.

    Defnydd Lefel Uwch
  • Gall fod o gymorth i roi dyfynodau o amgylch ymadroddion neu enwau e.e. "David Beckham".
  • Gallwch ddefnyddio y termau chwilio Boolean AND OR NEAR a NOT. Rhaid iddyn nhw fod mewn priflythrennau. Er enghraifft, bydd Tony AND Blair NOT Leo yn cynnig stor´au am y teulu Blair nad ydynt yn crybwyll eu plentyn ieuengaf.
  • Defnyddiwch y seren * fel cerdyn gwyllt. Bydd Alger* yn dod o hyd i stor´au am Algeria, Algerians, Algeriaid ac yn y blaen.
News Sources | Privacy & Cookies Policy Search Help | Feedback
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
BBC >> BBC News >> BBC Sport >> BBC Weather >> 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------