BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 7 Mai, 2007, 14:27 GMT 15:27 UK
Etholaethau: Y Manylion Llawn
YN FANWL
Plaid Etholaeth Rhanbarth +/- Cyf
Llaf 24 2 -4 26
Plaid Cymru 7 8 +3 15
Ceid 5 7 +1 12
DemRh 3 3 0 6
Erill 1 0 0 1
Wedi i ganlyniadau 60 o'r 60 etholaeth gael eu cyhoeddi
Canlyniadau rhanbarth Gogledd Cymru yn llawn
Canlyniadau rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru yn llawn
Canlyniadau rhanbarth Gorllewin De Cymru yn llawn
Canlyniadau rhanbarth Canol De Cymru yn llawn
Canlyniadau rhanbarth Dwyrain De Cymru yn llawn

ETHOLAETHAU
Etholaeth Canlyniad 2003 i 2007
Aberafan LLAF yn cadw Aberafan arrow
Aberconwy PC yn cadw Aberconwy arrow
Alun a Glannau Dyfrdwy LLAF yn cadw Alun a Glannau Dyfrdwy arrow
Arfon PC yn cadw Arfon arrow
Blaenau Gwent Ann yn Blaenau Gwent disodli LLAF arrow
Bro Morgannwg LLAF yn cadw Bro Morgannwg arrow
Brycheiniog a Maesyfed RHYD yn cadw Brycheiniog a Maesyfed arrow
Caerffili LLAF yn cadw Caerffili arrow
Canol Caerdydd RHYD yn cadw Canol Caerdydd arrow
Castell Nedd LLAF yn cadw Castell Nedd arrow
Ceredigion PC yn cadw Ceredigion arrow
Cwm Cynon LLAF yn cadw Cwm Cynon arrow
De Caerdydd a Phenarth LLAF yn cadw De Caerdydd a Phenarth arrow
De Clwyd LLAF yn cadw De Clwyd arrow
Delyn LLAF yn cadw Delyn arrow
Dwyfor Meirionnydd PC yn cadw Dwyfor Meirionnydd arrow
Dwyrain Abertawe LLAF yn cadw Dwyrain Abertawe arrow
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr PC yn cadw Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr arrow
Dwyrain Casnewydd LLAF yn cadw Dwyrain Casnewydd arrow
Dyffryn Clwyd LLAF yn cadw Dyffryn Clwyd arrow
Gogledd Caerdydd CEID yn Gogledd Caerdydd disodli LLAF arrow
Gorllewin Abertawe LLAF yn cadw Gorllewin Abertawe arrow
Gorllewin Caerdydd LLAF yn cadw Gorllewin Caerdydd arrow
Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro CEID yn Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro disodli LLAF arrow
Gorllewin Casnewydd LLAF yn cadw Gorllewin Casnewydd arrow
Gorllewin Clwyd CEID yn Gorllewin Clwyd disodli LLAF arrow
Gwyr LLAF yn cadw Gwyr arrow
Islwyn LLAF yn cadw Islwyn arrow
Llanelli PC yn Llanelli disodli LLAF arrow
Maldwyn RHYD yn cadw Maldwyn arrow
Merthyr Tudful a Rhymni LLAF yn cadw Merthyr Tudful a Rhymni arrow
Mynwy CEID yn cadw Mynwy arrow
Ogwr LLAF yn cadw Ogwr arrow
Pen-y-Bont ar Ogwr LLAF yn cadw Penybont arrow
Pontypridd LLAF yn cadw Pontypridd arrow
Preseli Penfro CEID yn Preseli Penfro disodli LLAF arrow
Rhondda LLAF yn cadw Rhondda arrow
Torfaen LLAF yn cadw Torfaen arrow
Wrecsam LLAF YN DISODLI ANN arrow
Ynys Mon PC yn cadw Ynys Mon arrow

Etholiad Y Cynulliad

CANLYNIADAU'R CYNULLIAD

Plaid Eth. Rhan. +/- Cyf
Ar l cyhoeddi 60 o'r 60 sedd
Llaf 24 2 -4 26
Plaid Cymru 7 8 +3 15
Ceid 5 7 +1 12
DemRh 3 3 0 6
Erill 1 0 0 1
DIWEDDARA

Vaughan Roderick Vaughan Roderick
Sylwadau dyddiol a deifiol am ymgyrch y pleidiau


Cymru Y Canlyniadau
Y manylion yn llawn o bob etholaeth a rhanbarth

CEFNDIR

SEDDI ALLWEDDOL
 
ETHOLAETHAU CYMRU
 

YR ARWEINYDDION
 

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD
 
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^