Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd | Clecs Cymru

BBC News Online: Vote2001: Etholiad2001


Dydd Iau, 10 Mai, 2001, 08:18 GMT

Pleidiau Gogledd IwerddonMae'r pleidiau gwleidyddol yng Ngogledd Iwerddon wedi'u rhannu i ddwy garfan sef y Cenedlaetholwyr a'r Unoliaethwyr.

Mae'r ddwy garfan yn denu gwahanol gefnogwyr gyda'r Cenedlaetholwyr yn denu cefnogwyr Pabyddol a'r Unoliaethwyr yn denu'r Protestaniaid.

Dyma raniad sydd wedi creu llawer iawn o wrthdaro yn y rhanbarth ac wedi arwain at y terfysgoedd gwaedlyd yma yn ystod yr 20fed ganrif.

Mae'r rhwyg yn amlwg yn y broses heddwch ac mae llawer o anghytuno wedi bod ymysg y pleidiau ynglyn 'r Cytundeb Heddwch.

Yma cewch hanes a safbwyntiau gwleidyddol y pleidiau yng Ngogledd Iwerddon.Sinn Fein
 • Ystyrir Sinn Fein fel adain wleidyddol yr IRA ac mae wedi cefnogi ymdrech dreisgar yr IRA ar hyd y blynyddoedd.  Y Blaid Lafur Ddemocrataidd a Chymdeithasol


 • Dyma'r Blaid Genedlaethol fwyaf yng Ngogledd Iwerddon. Pabyddion yw'r rhan fwyaf o'i chefnogwyr ac mae o blaid uno Iwerddon

  Plaid yr Unoliaethwyr Democrataidd


 • Dyma'r blaid sydd fwyaf gwrthwynebus tuag at Gytundeb Dydd Gwener y Groglith gan ei bod yn ei ystyried fel bygythiad i Ogledd Iwerddon ac i Brydeindod.

  Plaid Unoliaethol Ulster


 • Dyma'r blaid fwyaf yng Ngogledd Iwerddon ac mae am weld Gogledd Iwerddon yn parhau'n Brydeinig ac yn rhan o'r Deyrnas Unedig.

  Unoliaethwyr Gogledd Iwerddon


 • Datblygodd Plaid Unoliaethwyr Gogledd Iwerddon o ganlyniad i rwyg o fewn Plaid Unoliaethol y Deyrnas Unedig.

  Plaid Unoliaethol y Deyrnas Unedig


 • Mae'r blaid yn credu y dylai Gogledd Iwerddon ddod yn fwy Prydeinig drwy gael ei ymgorffori'n strwythurau cyfansoddiadol y Deyrnas Unedig.

  Plaid Gynghreiriol Gogledd Iwerddon


 • Dyma brif blaid ansectyddol Gogledd Iwerddon a sefydlwyd yn 1970 ac mae'i aelodau'n cynnwys Pabyddion a Phrotestaniaid
  Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd | Clecs Cymru