Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd | Clecs Cymru

BBC News Online: Vote2001: Etholiad2001


Dydd Mawrth, 8 Mai, 2001, 12:42 GMT

Plaid Gynghreiriol Gogledd Iwerddon


Dyma brif blaid an-sectyddol Gogledd Iwerddon a sefydlwyd yn 1970 ac mae'i aelodau'n cynnwys Pabyddion a Phrotestaniaid.

Mae'n credu y dylai Gogledd Iwerddon aros o fewn y Deyrnas Unedig hyd nes y bydd y boblogaeth yn penderfynu'n wahanol.

Mae'r blaid wedi cymryd rhan yn y brosoes heddwch ac mae'n cefnogi Cytundeb Dydd Gwener y Groglith.

Fe ymgyrchodd y blaid y cytundeb yn y refferendwm.

Arweinydd y blaid yw Sean Nesson ac mae gan y blaid chwe aelod yng nghynulliad Gogledd Iwerddon a nifer o gynghorwyr lleol.

Ond nid yw'r blaid wedi llwyddo i ennill yr un sedd yn San Steffan.

Ni fydd y blaid yn ymgyrchu am bob sedd yn yr etholiad cyffredinol.

Y rheswm am hyn yw am ei fod am wedl cymaint o ymgeiswyr phosib o blaid y cytundeb heddwch yn cael eu hethol.

Yn y tymor hir mae'r blaid am weld cynulliad Gogledd Iwerddon yn cael ei gryfhau ac am ei weld yn cael mwy o ran yn llywodraethu Gogledd Iwerddon.

Yn bennaf mae am weld y cyulliad yn derbyn pwerau trethu a'r gallu i basio deddfwriaethau cynradd.

Hefyd fe fyddai'n hoffi gweld adran gyfiawnder newydd yn cael ei sefydlu er mwyn bod yn gyfrifol am heddlu a barnwyr Gogledd Iwerddon.

Mae cysylltiad agos rhwng y blaid hon a'r Democratiaid Rhyddfrydol


Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd | Clecs Cymru