Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd | Clecs Cymru

BBC News Online: Vote2001: Etholiad2001


Dydd Mawrth, 8 Mai, 2001, 21:13 GMT

Pleidiau gwleidyddol CymruPedair prif blaid sydd yng Nghymru ar hyn o bryd sef Llafur, y Ceidwadwyr, y Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru.

Yn etholiad 1997 y Blaid Lafur a lwyddodd i ennill y gyfran fwyaf o bleidleisiau gan ennill dros hanner y pleidleisiau cyfan.

Y Ceidwadwyr ddaeth yn ail er na lwyddon nhw i ennill yr un sedd.

Ond bu etholiadau'r Cynulliad ym mis Mai 1999 yn arwyddocaol iawn gan i Blaid Cymru dod yn brif wrthblaid yng Nghymru.

Bydd yr etholiad cyffredinol yn ddiddorol felly gan fod y tirlun gwleidyddol wedi newid yng Nghymru ers sefydlu'r Cynulliad Cenedlaethol.

Yma cewch hanes y prif bleidiau a'r pleidiau ymylol yng Nghymru a diddorol yw gweld eu datblygiad dros y blynyddoedd.Llafur
 • Bwriad y blaid newydd oedd ethol gweithwyr i'r senedd er mwyn cynrhychioli'r dosbarth gweithiol a'r mudiad Llafur.  Y Blaid Geidwadol


 • Mae'r blaid yn honni mai hi yw'r blaid wleidyddol hynaf yn Ewrop ond mae wedi wynebu llawer o broblemau yn ystod y blynyddoedd diweddar.  Y Democratiaid Rhyddfrydol


 • Plaid Ffederal yw hon gyda phleidiau unigol yn Lloegr, yr Alban a Chymru ond mae systen etholiadol Prydain wedi bod yn rhwystr iddi.  Plaid Cymru


 • Mae'r blaid hon wedi wynebu amgylchiadau anodd iawn dros y blynyddoeddgan fod y dair plaid Brydeinig yn rymus yng Nghymru.  Y Blaid Werdd

 • Mae'r Blaid Werdd yn ymgyrchu i geisio achub yr amgylchedd a hefyd i amddiffyn 'cyfiawnder' yn gyffredinol.  Y Blaid Lafur Sosialaidd

 • Mae Arthur Sacrgill yn disgrifio'i blaid fel "etifedd gwleidyddol" streic y glowyr a fu yng nghanol yr 1980au.  Cynghrair y Sosialwyr Gymreig

 • Mae Cynghrair y Sosialwyr Cymreig yn glymblaid sy'n cynnwys y pleidiau a'r mudiadau sosialaidd yng Nghymru.  Cymru Annibynnol

 • Un o brif amcanion y blaid hon yw ennill annibyniaeth cyfansoddiadol i Gymru.


  Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd | Clecs Cymru