Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Vote2001: Etholiad2001
Tudalen flaen 
Etholiad 2001 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Mercher, 9 Mai, 2001, 12:06 GMT
Pleidiau'r Alban

Dyma'r etholiad cyffredinol cyntaf wedi datganoli, ac fel yng Nghymru a Gogledd Iwerddon fe fydd hyn yn golygu y bydd hon yn etholiad go wahanol yn yr Alban hefyd..

Fe fydd tipyn o ddryswch ymysg yr etholwyr pa bwerau sydd dan ystyri\eth yn yr etholiad.

Wedi datganoli mae'r rhan fwyaf o faterion cartref fel addysg a iechyd wedi'u symyd o San Steffan i Senedd yr Alban.

Mewn gwirionedd fe ddylai Aelodau Seneddol eu cyfyngu'u hunain i faterion fel amddiffyn, materion tramor a'r economi genedlaethol.

Fe fydd hi'n ddiddorol gweld sut y bydd y prif bleidiau a'r pleidiau bychain yn ymdrin hyn.

Yma cewch weld sut y byddan nhw'n mynd ati i ymgyrchu eleni.Llafur


 • Fe fu'r Blaid Lafur yn llwyddiannus iawn yn etholiad cyffredinol 1997 gan ennill 56 o'r 72 o seddi yno ond nid yw'n debygol y byddan nhw'n ennill mwy o seddi eleni.  Ceidwadwyr


 • Ni lwyddodd y Ceidwadwyr i ennill yr un sedd yn Yr Alban yn etholiad 1997 ac ni all pethau fynd dim gwaeth i'r blaid yma yn yr etholiad cyffredinol eleni felly.  Democratiaid Rhyddfrydol


 • Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi bod yn llwyddiannus Yr Alban yn ddiweddar ac maen nhw wedi llwyddo o ganlyniad i dargedu seddi'n ofalus ac ymgyrchu'n galed yn lleol.  Plaid Genedlaethol Yr Alban


 • Mae'r blaid yn portreadu'i hun fel plaid sy'n cefnogi annibyniaeth i'r Alban ac mae wedi llwyddo i ddod yn brif wrthblaid o fewn Senedd yr Alban lle mae ganddi 35 sedd.  Plaid Werdd yr Alban

 • Mae Plaid Werdd Yr Alban yn cefnogi'r syniad o ehangu pwerau'r senedd hyd at annibyniaeth ond maen nhw'n cydnabod fod San Steffan yn dal yn bwysig yn arbennig o ystyried materion 'gwyrdd'.  Plaid Sosialaidd yr Alban

 • Mae'r blaid yn cefnogi annibyniaeth ac yn brwydro am weriniaeth sosialaidd yn Yr Alban ac maen nhw am weld y boblogaeth yn derbyn rheolaeth o gyfoeth ac adnoddau'r wlad.