Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Vote2001: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Mawrth, 8 Mai, 2001, 12:42 GMT
Plaid Unoliaethol y Deyrnas Unedig
Arweinydd y blaid yw Robert McCartney.

Fe enillodd ef sedd Gogledd Down mewn is-etholiad yn 1995 a llwyddodd i gadw'i afael ar y sedd yn etholiad cyffredinol 1997.

Gwrthododd y blaid gymryd rhan yn y trafodaethau a arweiniodd at Gytundeb Dydd Gwener y Groglith am fod y trafodaethau'n cynnwys Sinn Fein.

Hyd heddiw mae'r blaid yn dal i wrthwynebu'r cytundeb heddwch.

Mae'r blaid yn credu y dylai Gogledd Iwerddon ddod yn fwy Prydeinig drwy gael ei ymgorffori yn strwythurau cyfansoddiadol y Deyrnas Unedig.

Mae'n gwrthwynebu unrhyw gysylltiadau cyfansoddiadol Gweriniaeth Iwerddon ac nid yw am weld y weriniaeth yn cael unrhyw ran ym materion Gogledd Iwerddon.

Mae cysylltiad agos rhwng y blaid hon Phlaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig.