Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Vote2001: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Mawrth, 8 Mai, 2001, 12:42 GMT
Unoliaethwyr Gogledd Iwerddon
Datblygodd Plaid Unoliaethwyr Gogledd Iwerddon o ganlyniad i rwyg o fewn Plaid Unoliaethol y Deyrnas Unedig.

Ffurfiwyd y blaid honno fel plaid gwrth-ddatganoli yng nghanol y 1990au.

Ond dablygodd rhwyg o fewn y blaid dros eu polisi tuag at Sinn Fein ac ymadawodd rhai aelodau a sefydlu Plaid Unoliaethwyr Gogledd Iwerddon.

Erbyn hyn mae gan y blaid newydd dri aelod yng nghynulliad Gogledd Iwerddon.

Cedric Wilson yw arweinydd y blaid ac mae'r blaid yn credu mewn adfer democratiaeth yng Ngogledd Iwerddon a rheoli Ulster trwy gyfraith.

Hefyd mae nhw am gryfhau'r uniad rhwng Gogledd Iwerddon a Phrydain.

Mae'n gwrthwynebu Cytundeb Dydd Gwener y Groglith am ei fod yn credu'i fod wedi diddymu gwleidyddiaeth ddemocratiadd yng Ngogledd Iwerddon.

Yn bennaf mae'n beirniadu'r cytundeb am roi lle i Sinn Fein, asgell wleidyddol yr IRA yn y cynulliad.

Ym marn y blaid mae hyn wedi llygru system lywodraethol Gogledd Iwerddon.

Craidd polisi'r blaid yw'r uniad Phrydain sydd wedi'i sylfaenu ar yr egwyddor o "ddinasyddiaeth gyfartal o fewn y Deyrnas Unedig".

Ym marn y blaid fe fyddai uno Gogledd Iwerddon gyda'r weriniaeth yn y de yn dinistrio lles economiadd Gogledd Iwerddon ac yn wir yr ynys i gyd.