Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Vote2001: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Mawrth, 8 Mai, 2001, 12:42 GMT
Y Blaid Lafur Ddemocrataidd a Chymdeithasol

Dyma'r Blaid Genedlaethol fwyaf yng Ngogledd Iwerddon.

Pabyddion yw'r rhan fwyaf o'i chefnogwyr ac mae o blaid uno Iwerddon.

Y prif wahaniaeth rhwng y blaid hon a'i gwrthwynebydd sef Sinn Fein yw ei bod yn gwrthwynebu defnyddio trais i wireddu'i hamcanion.

Ffurfiwyd y blaid yn 1970 yn bennaf o aelodau'r Blaid Genedlaethol, y Blaid Ddemocrataidd Genedlaethol a'r Blaid Lafur Weriniaethol.

Yn hanesyddol mae cysylltiad cryf wedi bod rhwng y blaid Phlaid Lafur Prydain.

John Hume, arweinydd y blaid sydd wedi bod yn amlwg yn y trafodaethau heddwch
John Hume, arweinydd y blaid sydd wedi bod yn amlwg yn y trafodaethau heddwch
Ymgyrchodd y blaid yn galed o blaid Cytundeb Dydd Gwener y Groglith yn y refferendwm.

Mae arweinydd y blaid, yr Aelod Seneddol John Hume wedi bod yn ffigwr amlwg yn y broses heddwch ac wedi bod yn un o'r rhai a berswadiodd Sinn Fein i gymryd rhan yn y trafodaethau.

Dangosodd arolwg mewnol y llynedd fod y blaid yn colli pleidleiswyr i Sinn Fein gan mai delwedd dosbarth canol sydd ganddi.

Yn ddiweddar mae wedi ceisio moderneiddio'i hun er mwyn denu pleidleiswyr ifanc ac wedi ceisio apelio at y rhai nad ydyn nhw'n Babyddion.

Gwrthod Cytundeb

Ym mis Chwefror gwrthododd y blaid gynnig Sinn Fein i ffurfio cytundeb etholiadol.

Byddai cytundeb o'r fath wedi golygu mai dim ond un o'r ddwy blaid fyddai wedi bod yn sefyll mewn rhai etholaethau gan gymryd yn ganiataol y byddai cenedlaetholwyr yn pledleisio iddyn nhw.

Ond gwrthodwyd y cytundeb gan gadeirydd y blaid a gyhuddodd Sinn Fein o ofni brwydr etholiadol.

Seamus Mallon, aelod o'r blaid a dirprwy i'r Gweinidog Cyntaf yn Stormont
Seamus Mallon, aelod o'r blaid a dirprwy i'r Gweinidog Cyntaf yn Stormont
Ar hyn o bryd mae gan y Blaid Lafur Ddemocrataidd a Chymdeithasol dair sedd yn San Steffan.

Yn 1998 fe enillodd 24 o seddi yn etholiadau'r Cynulliad gyda 22% o'r bleidlais.

Mae pedwar o'i haelodau'n weinidogion yng ngweithgor y Cynulliad.

Mae Seamus Mallon, un o'i haelodau yn ddirprwy yno.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.