Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Vote2001: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Mawrth, 8 Mai, 2001, 12:42 GMT
Plaid yr Unoliaethwyr Democrataidd

Dyma'r ail blaid unoliaethol fwyaf yng Nghogledd Iwerddon.

Daw ei chefnogwyr o'r gymuned Brotestanaidd ac mae'n gwrthwynebu'r syniad o Iwerddon unedig.

Dyma'r blaid sydd fwyaf gwrthwynebus tuag at Gytundeb Dydd Gwener y Groglith gan ei bod yn ei ystyried fel bygythiad i Ogledd Iwerddon ac i Brydeindod.

Yn y refferendwm pleidleisiodd y blaid yn erbyn y Cytundeb.

an Paisley, arweinydd y blaid a gwrthwynebwr David Trimble
Ian Paisley, arweinydd y blaid a gwrthwynebwr David Trimble
Mae brwydr chwerw rhwng y blaid hon a'r blaid unoliaethol arall sef Unoliaethwyr Ulster.

Mae arweinydd y blaid sef Ian Paisley wedi cyhuddo Plaid Unoliaethol Ulster o fradychu undod Prydain wedi i David Trimble arweinydd y blaid honno arwyddo'r cytundeb.

Cafodd Ian Paisley ei ethol i San Steffan yn 1970.

Yn y cyfnod hwnnw roedd ef yn cynrhychioli'r Blaid Unoliaethol Brotestanaidd a ffurfiwyd yn niwedd y 1960au.

Yn 1971 fe ail grewyd y blaid fel Plaid yr Unoliaethwyr Democrataidd.

Datganodd y blaid wedyn y byddai'n blaid "asgell dde yn nhermau rhoi pwyslais mawr ar y cyfansoddiad ac asgell chwith ar bolisi cymdeithasol".

Stormont

Mae'r blaid yn gwrthwynebu rhan Sinn Fein yng ngweithgor cynulliad Gogledd Iwerddon.

Mae dau weinidog o Blaid yr Unoliaethwyr Democratiadd yng ngweithgor y cynulliad.

Fe gymron nhw eu seddi er mwyn atal pleidiau eraill rhag eu hennill ond dydyn nhw ddim yn mynd i gyfarfodydd y cabinet.

Mae gan y blaid 21 o seddi yng nghynulliad Ngogledd Iwerddon.

Stormont, safle cynulliad Gogledd Iwerddon
Stormont, safle cynulliad Gogledd Iwerddon
Mae ganddi hefyd dair sedd yn San Steffan sef gogledd Antrim, dwyrain Belfast a de Antrim ac fe fydd y brwydro i amddiffyn y rhain yn yr etholiad cyffredinol.

Hefyd mae'n gobeithio llwyddo mewn seddi ymylol hefyd sef gogledd Belfast a Fermanagh,de Tyrone, dwyrain Londonderry a Strangford.

Mae wedi datgan na fydd yn brwydro am seddi sydd yn nwylo Aelodau Senddol sy'n gwrthwynebu'r Cytundeb Heddwch.

Datganodd y blaid ei strategaeth etholiadol ym mis Ionawr a dywedodd ei dirprwy arweinydd Peter Robinson fod y blaid eisiau gwleidyddion fyddai'n "gwrthsefyll bygythaid yr IRA/Sinn Fein".

Maen nhw am weld diwedd ar yr holl gonsesiynau sydd wedi'u gwneud 'r cenedlaetholwyr.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.