Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Vote2001: Etholiad2001
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Mawrth, 8 Mai, 2001, 12:42 GMT
Cymru Annibynnol
Un o brif amcanion y blaid hon yw ennill annibyniaeth cyfansoddiadol i Gymru.

Cyn-aelodau Plaid Cymru yw rhai o aelodau'r blaid hon.

Dyma genedlaetholwyr a adawodd Blaid Cymru wedi i Dafydd Wigley ddatgan na fyddai annibynniaeth 'fyth' yn dod yn rhan o agenda'r blaid.

Ffurfiwyd y blaid newydd ar Ionawr 31ain 2000 mewn cyfarfod yn Senedddy Owain Glyndwr ym Machynlleth.

Credai'r cenedlaetholwyr fod angen plaid newydd i lenwi'r bwlch gwleidyddol a adawyd wedi i Blaid Cymru benderfynu peidio gosod annibyniaeth yn un o amcanion y blaid.

Mae aelodau'r blaid newydd wedi datgan eu bod nhw am ymgeisio yn etholiadau'r Cynulliad ym mis Mai 2003 er mwyn ceisio ennill cefnogaeth i'w hamcan o annibyniaeth lawn i Gymru.

Yn l John Humphries, Prif Weithredwr y blaid: "mae'n amlwg fod y Cynulliad Cenedlaethol yn drychineb, does ganddo ddim grym o gwbl i fodloni dyheadau pobol Cymru. Yn wir, mae'n chwerthinllyd. Annibyniaeth yw'r unig ateb."

Mae'r blaid yn cefnogi dwy-ieithrwydd hefyd.

Erbyn hyn mae'r blaid wedi apwyntio trefnwyr/llefarwyr mewn saith rhanbarth yng Nghymru ac wedi lansio cronfa i frwydro' r etholiadau ym Mai 2003.

Ni fydd y blaid yn brwydro yn etholiadau San Steffan gan eu bod yn credu fod yr etholiad cyffredinol yn amherthnasol.

Ond fe fydd y blaid yn brwydro yn etholiadau'r cynghorau lleol.

Eu hamcan yw diddymu 'rheolaeth gabinet' ac yn ei le gosod system o lywodraeth leol fyddai'n fwy democrataidd ac atebol.

Prif amcanion y blaid yw:

  • Annibyniaeth cyfansoddiadol i Gymru oddi wrth Lloegr.
  • Sefydlu senedd annibynol i Gymru yn lle 'r Cynulliad Cenedlaethol, senedd fyddai 'r grym i ddeddfu a chodi trethi.
  • System lywodraethol, weinyddol a chymdeithasol ddwy-ieithog.
  • Systemau addysg a chyfreithiol annibynnol i Gymru.
  • Rhan yng nghweithgareddau'r Cenhedloaedd Unedig, yr Undeb Ewropeaidd a'r Comisiwn Ewropeaidd dros Hawliau Dynol, fel cenhdloedd annibynol eraill Ewrop.
  • Dim rhan yn NATO.
  • Cysylltiadau Rhyngrwyd:


    Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.