Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd | Clecs Cymru

BBC News Online: Newyddion


Dydd Mercher, 20 Medi, 2000, 08:31 GMT

Galw am arian am bont newydd


Machynlleth
Bydd galwad ar y Cynulliad Cenedlaethol i roi arian i godi pont newydd dos Afon Dyfi ger Machynlleth.

Yn ôl y cynghorydd sirol lleol, Michael Williams, mae loriau mawr yn taro'r bont bresennol yn aml oherwydd ei bod yn rhy gul.

"Mae angen pont newydd dros yr afon," meddai.

"Hefyd dyw'r un bresennol ddim yn ddigon cry'."

Bydd swyddogion Adran Drafnidiaeth y Cynulliad yn cyfarfod ag aelodau Cyngor Tref Machynlleth ddydd Mercher i drafod nifer o broblemau traffig yn yr ardal.

Ers blynyddoedd mae tagfeydd traffig wedi bod yn yr aradal.

Gobaith Cyngor y Dref yw gwneud rhywbeth i leihau'r problemau traffig ger y bont ac mewn rhannau eraill yn yr ardal.

Bydd Cyngor Tref Machynlleth yn ymgyrchu yn y dyfodol agos i geisio cael y Cynulliad i wneud rhywbeth yn fuan am y problemau traffig trwy'r dre'.Cysylltiadau Rhyngrwyd: Cyngor Tre Machynlleth | Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Trafnidiaeth |
Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.
Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd | Clecs Cymru