Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd | Clecs Cymru

BBC News Online: Newyddion


Dydd Gwener, 25 Awst, 2000, 08:02 GMT

Angladd Kirsty yn ei chartref ym Mhowys


Kirsty Jones
Mi fydd angladd Kirsty Jones o ferch o Bowys gafodd ei lladd yng Ngwlad Thai'n cael ei gynnal.

Yn Eglwys St Bilo, Llanfilo, dair milltir o'i chartref yn fferm Tredomen y bydd angladd y ferch 23 oed yn cael ei gynnal ddydd Gwener.

Mi fydd yna wasanaeth coffa am 2 o'r gloch ac yna bydd yn cael ei chladdu ym mynwent y pentref.

Mae disgwyl i'w chyfeillion o Brifysgol Lerpwl o ar draws Prydain ddod yno.

Holi pump

Mae heddlu Gwlad Thai yn holi pump o bobol yngln 'i llofruddiaeth, un ohonyn nhw'n dramorwr.

Yn l swyddog o'r heddlu, fyddan nhw ond yn rhyddhau enw'r tramorwr os bydd o'n cael ei arestio.

Mae tri o Wlad Thai hefyd yn cael eu holi ar hyn o bryd.

Rheolwr y gwesty Surin Chanpranet, 47, ydy un; un arall ydy tywysydd o'r enw Narong Pojanathamrongpongse, ac mae'r llall yn yrwr ricshaw.

Maen nhw'n disgwyl canlyniadau ail set o brofion gwaed a DNA ar y tri.

Surin Chanpranet
Mi glywodd cwest yn Aberhonddu ddydd Llun ei bod hi wedi cymryd 15 awr i ddarganfod corff Kirsty Jones yn yr hostel yng Ngwlad Thai.

Cofnododd y crwner bod Kirsty Jones wedi cael ei lladd yn anghyfreithlon.

Roedd hi wedi marw'n gynnar bore'r 10 Awst drwy gael ei thagu i farwolaeth.

Mi glywodd y cwest bod Pc Michael Eckley o Heddlu Dyfed-Powys wedi cadarnhau mai corff Kirsty oedd o drwy ei holion bysedd er mwyn arbed gofid i'r teulu.

Yn y cyfamser mae heddlu Gwlad Thai wedi bod yn amddiffyn sut y maen nhw wedi cynnal yr ymchwiliad i'w marwolaeth.

Ond mae'r dyn oedd yn gyfrifol am yr achos wedi cael ei drosglwyddo i dalaith arall ac mae swyddog arall wedi cael ei benodi i arwain yr ymchwiliad.

Mae un o swyddogion Llysgenhadaeth Prydain wedi disgrifio'r ymchwiliad fel "shambls".

Mae'r heddlu erbyn hyn yn cynnig $750 am unrhyw wybodaeth fyddain arwain at ddal y llofrudd.Cysylltiadau Rhyngrwyd: Llywodraeth Thai (Saesneg) | Awdurdod Twristiaeth Thailand (Thai/Saesneg) |
Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.
Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd | Clecs Cymru