Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd | Clecs Cymru

BBC News Online: Newyddion


Dydd Mawrth, 20 Mehefin, 2000, 14:52 GMT

Ysgol Gymraeg Llundain yn colli'r frwydr


Ysgol Cymraeg Llundain
Mae'r Gweinidog Addysg, Estelle Morris, wedi gwrthod cais i achub Ysgol Gymraeg Llundain.

Dywedodd na allai ariannu'r ysgol gan nad oedd yn dysgu Cwricwlwm Cenedlaethol Lloegr.

Gorfod gadael

Mae'r ysgol yn gorfod gadael safle Capel Cymraeg Willesden Green ar ddiwedd y tymor oherwydd bod yr adeilad wedi'i werthu.

Does ganddyn nhw ddim digon o arian i dalu am safle newydd.

Aelod Seneddol Gogledd Caerdydd, Julie Morgan, gododd y mater yn y Senedd ddydd Mawrth.

Dyma'r unig ysgol Gymraeg y tu allan i Gymru ac mae'n cynnwys 17 disgybl llawn-amser a 13 disgybl rhan-amser.

Plant

Pe bai'r llywodraethwyr yn llwyddo i gael statws wirfoddol i'r ysgol, byddai rhaid iddi ddysgu Saesneg fel rhan o Gwricwlwm Cenedlaethol Lloegr.

Ond byddai hynny'n tanseilio amcanion yr ysgol, meddai'r Aelodau Seneddol.

Cychwynnodd yr ysgol yn 1955 ac un o'r sylfaenwyr oedd yr actor enwog Meredith Edwards o Gilcain, Sir y Fflint.

Athrawon cynta'

Dau aelod o Gymdeithas Cymry Llundain, Joy Davies a Morwen Lewis, oedd yr athrawon cynta' yng Nghanolfan Cymry Llundain.

O fewn dwy flynedd, gwnaed y penderfyniad i sefydlu Ysgol Gymraeg.

Erbyn 1961, roedd yr ysgol yn Eglwys Dewi Sant, Paddington, cyn iddi symud i'r safle presennol yng Nghapel Presbyteraidd Willeseden Green.

Roedd Aelod Seneddol Gogledd Caerdydd, Julie Morgan, o blaid mwy o arian ar gyfer yr ysgol ac yn dadlau ei bod hi wedi rhoi gwasanaeth gwerthfawr i Gymry Llundain ers 41 o flynyddoedd.Cysylltiadau Rhyngrwyd: Tư'r Cyffredin (Saesneg) | Canolfan Cymry Llundain (Saesneg) |
Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.
Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd | Clecs Cymru