Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd | Clecs Cymru

BBC News Online: Newyddion


Dydd Mercher, 14 Mehefin, 2000, 20:45 GMT

Colli 160 o swyddi mewn gwaith cemegau


Flexsys
Roedd yna ergyd i economi'r gogledd-ddwyrain pan gyhoeddodd Flexsys Rubber y bydd 160 o bobl yn colli eu gwaith yn Rhiwabon ger Wrecsam.

Yn l y cwmni mae'n mynd yn anoddach i gystadlu yn erbyn cwmnau o'r Dwyrain Pell sy'n gallu cynhyrchu cemegolion yn rhatach.

Mae yna waith cemegol o ryw fath wedi bod ger Rhiwabon ers degau o flynyddoedd ond bellach mi fydd yna lai o bobl yn gweithio yma.

Gweithwyr sy'n paratoi cemegolion ar gyfer cynhyrchu teiars fydd yn cael eu diswyddo, a hynny dros gyfnod o ddwy flynedd.

Anodd cystadlu

Dywedodd llefarydd ar ran Flexsys eu bod yn ei chael hi'n anodd i gystadlu chwmniau o'r Dwyrain Pell oherwydd bod costau'n is yno.

Yn l Flexys maen nhw'n diswyddo'r gweithwyr er mwyn sicrhau dyfodol tymor hir 200 o swyddi eraill yn y gwaith.

Ond yn sicr mi fydd hyn yn achosi pryder i lawer bod cwmnau tramor unwaith eto'n diswyddo gweithwyr yng Nghymru.

Ac mi fydd rhagor o weithwyr yn ffatri cydrannau ceir Krupp Camford yn Llanelli hefyd yn colli'u swyddi.

Mae'r cwmni'n dweud y gallai hyd at 99 o bobl golli'u gwaith.

Gostyngiad yn yr archebion y mae'r cwmni yn eu derbyn gan Honda sy'n cael y bai.Cysylltiadau Rhyngrwyd: Flexsys (Saesneg) | Krupp (Saesneg) | Cyngor Sir Wrecsam |
Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.
Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd | Clecs Cymru