Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd | Clecs Cymru

BBC News Online: Newyddion


Dydd Llun, 24 Ebrill, 2000, 10:48 GMT

Ymchwiliad ar weddillion yr hofrennydd


damwain
Mae perchnogion y t yng Nghaerdydd yn dal i ddisgwyl cael dychwelyd i'w cartrefi ar l cael eu gorfodi i adael yn dilyn y ddamwain hofrennydd.

Mae gweddillion yr hofrennydd a blymiodd i do eu cartref nos Wener wedi cael ei gludo i ganolfan yr Awyrlu yn Saint Athan.

Mi fydd yn cael ei gludo i faes awyr yr Awyrlu yn Farnborough, Hampshire, yn ddiweddarach yn yr wythnos er mwyn i arbenigwyr ei archwilio ymhellach.Mi roedden nhw'n gweiddi ar i bobol fynd yn l i'w tai ac i gau drysau
June Pickering, cymydog

Mae'r trigolion wedi symud yn l i'w tai erbyn hyn ar ol cael eu symud o'r ardal rhag ofn y byddai yno ffrwydraid.

Mi fydd y teulu yn cael dychwelyd unwaith y bydd profion ar adeiladwaith y tai wedi eu cwblhau.

Chafodd y teulu na'r tri oedd ar yr hofrennydd mo'u hanafu pan ddisgynodd yr awyren ar eu t yn Coryton yng ngogledd y ddinas nos Wener.

Dilyn car wedi'i ddwyn

Yn l tystion, mi stopiodd peiriannau'r hofrennydd eiliadau cyn iddo ddisgyn ar y to efo darnau'n hedfan i bob cyfeiriad.

Roedd y teulu'n gwylio teledu tua 8 o'r gloch pan ddigwyddodd y ddamwain. Ysbyty Athrofa Caerdydd

Mi roedd yr hofrennydd yn dilyn car oedd wedi ei ddwyn ar y pryd.

Yr wythnos ddiwethaf mi fu raid i'r hofrennydd lanio ar frys pan ddangosodd golau - yn anghywir - bod yna dn yn rhywle arno.

Mi redodd Diane a Colin Patterson a'u pedwar mab o'r t pan ddigynodd y nenfwd arnyn nhw.

Mi aeth Mr Patterson i nl ysgol i helpu criw'r hofrennydd.

Wedi bod yn lwcus

"Roedden ni'n bryderus iawn; roedden ni'n meddwl ei bod am ffrwydro," meddai Mrs Patterson.

"Mi roedden ni'n lwcus iawn," ychwanegodd.

Yn l Joe Rogers, 23, sy'n byw dau d i fyny: "Mi welodd fy nghariad yr hofrennydd yn neidio i fyny ac i lawr yn yr awyr.

"Mi roedd yn mynd o ochr i ochr, i fyny ac i lawr ac yn troelli.

"Mi roedd hi'n gweiddi arna i 'Mae'n mynd i ddisgyn'.

"Mi ddywedes i wrthi am beidio bod yn wirion, ond yn sydyn stopiodd yr injan ac mi ddechreuodd ddisgyn o'r awyr. Diane Patterson:

"Mi roedd teils y to'n hedfan i bobman. Pan aethon ni draw at y t mi welson ni bod yr hofrennydd wedi mynd drwy'r to."

Mi fu raid cau yr A470 sy'n un o'r prif ffyrdd i Gaerdydd tra'r oedden nhw'n chwilio am ddarnau o'r hofrennydd.

Mi roedd yna danwydd hefyd ymhob man a bu raid symud tua 60 o bobol i dafarn yr Hollybush rhag ofn ffrwydrad.

Yn l un cymydog June Pickering: "Mi weles i'r criw yn dringo allan o'r hofrennydd. Mi roedden nhw'n gweiddi ar i bobol fynd yn l i'w tai ac i gau drysau.

"Mi roedden nhw'n gofyn am ysgol i gael dod i lawr o'r to. Alla i ddim credu eu bod wedi dod oddi yno'n fyw."

Yn l llefarydd ar ran Gwasanaeth Tn De Morgannwg: "Mi roedd y peilot wedi gwneud job dda o lanio'r hofrennydd."

Dydy'r heddlu ddim eto'n gwybod beth achosodd y ddamwain.Cysylltiadau Rhyngrwyd: Heddlu De Cymru |
Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.
Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd | Clecs Cymru