Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd | Clecs Cymru

BBC News Online: Newyddion


Dydd Gwener, 10 Mawrth, 2000, 21:03 GMT

Gwrthod hawl i Brady farw


Ian Brady
Mae barnwr Uchel Lys wedi cyhoeddi ei bod yn iawn i orfodi'r llofrudd Ian Brady i gael bwyd.

Bu swyddogion Ysbyty Ashworth ar Lannau Mersi yn bwydo Brady, 62, a fu ar streic newyn ers 30 Medi.

Roedd Brady wedi gobeithio cael marw.

Ond yn ôl Mr Ustus Maurice Kay, mi roedd penderfyniad y meddygon i'w fwydo "yn deg, yn gyfreithlon ac yn rhesymol".

Yr wythnos diwethaf, bu cyfreithwyr Brady yn dadlau nad oedd gan yr ysbyty hawl i'w orfodi i gael bwyd.

Dechreuodd ar streic newyn y llynedd mewn protest yn erbyn y driniaeth roedd yn ei dderbyn yn Ysbyty Diogel Ashworth.

Cafodd Brady ei symud i ward arbennig yn yr ysbyty diogel ar ôl i gyllell gael ei darganfod wedi ei thapio i'w sinc.

Yn ôl yr ysbyty does dim grym yn cael ei ddefnyddio wrth ei fwydo ond maen nhw'n gwneud eu gorau, fel y dylai ysbyty, i gadw cleifion yn fyw.

Llofrudd plant

Doedd Brady ddim wedi bod mewn llys tan iddo fynychu'r achos yma ers iddo gael ei gyhuddo o lofruddio tri o blant yn 1966. Lesley Ann Downey
Mae disgwyl i Brady fod yn y llys ar gyfer y dyfarniad.

Cafodd ei gyhuddo gyda'i gariad, Myra Hindley, o lofruddio Lesley Ann Downey 10 oed a Edward Evans, 17.

Cafodd Brady hefyd ei gyhuddo o lofruddio John Kilbride oedd yn 12 oed.

Yn 1987, cyfaddefodd hefyd iddo lofruddio Pauline Reade, 16, a Keith Bennett, 12.

Cafodd ddedfryd am oes gyda'r argymhelliad na fyddai byth yn cael ei ryddhau o garchar.Cysylltiadau Rhyngrwyd: Ysbyty Ashworth (Saesneg) |
Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.
Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd | Clecs Cymru