Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd | Clecs Cymru

BBC News Online: Newyddion


Dydd Llun, 28 Chwefror, 2000, 18:23 GMT

Llofrudd y Moors am gael yr hawl i farw


Ian Brady
Mae Ian Brady, llofrudd y Moors, wedi bod yn y llys er mwyn ceisio cael yr hawl i farw.

Yn Ysbyty Ashworth, Glannau Mersi, mae Brady, 62, ar hyn o bryd.

Bu ar streic newyn er 30 Medi am nad oedd o eisiau cael ei symud i ward arall.

Mae'n honni bod yr ysbyty wedi defnyddio mwy o rym nag oedd ei angen tra'n ei symud o un ward i'r llall.

Ar 29 Hydref mi ddechreuodd yr ysbyty ei fwydo yn erbyn ei ewyllys. heddlu
Mae'n dal i gael ei fwydo drwy diwb drwy ei drwyn sy'n mynd i lawr ei wddw ac i'w stumog.

Yn l yr ysbyty, ei ad-fwydo fo mae nhw nid ei fwydo'n orfodol, ac nid ydyn nhw'n ei ddal i lawr wrth wneud hynny.

Mi roedd dymuniad Brady yn un syml yn l ei gyfreithiwr Robin Makin y tu allan i'r llys yn Lerpwl, ond roedd yna nifer o faterion cyfreithiol cymhleth yngln 'r mater.

Mi fydd ei gyfreithwyr yn ceisio perswadio barnwr yn yr Uchel Lys nad oes gan yr ysybyty hawl i fwydo Brady yn erbyn ei ewyllys. Leslie Ann Downey
Hwn oedd y tro cyntaf i Brady ymddangos mewn llys er Mai 1966 pan gafodd o a'i gariad Myra Hidley eu dedfrydu am ladd Lesley Ann Downey, 10, ac Edward Evans, 17.

Mi gafodd Brady hefyd ei ddedfrydu am ladd John Kilbride, 12.

Yn 1987 bu i Brady gyfaddef o'r diwedd ei fod hefyd wedi lladd Pauline Reade, 16, a Keith Bennett, 12.

Yr wythnos ddiwethaf, bu achos Myra Hindley yn Nh'r Arglwyddi.

Roedd hi'n herio penderfyniad yr Ysgrifennydd Cartref i'w chadw yn y carchar am weddill ei hoes.

Mae Brady, sydd yn Ashworth er 1985, yn gwybod na chaiff o byth ei ryddhau a rwan mae o am gael marw.Cysylltiadau Rhyngrwyd: Ysbyty Ashworth (Saesneg) |
Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.
Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd | Clecs Cymru