Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd

BBC News Online: Newyddion


Dydd Sadwrn, 1 Chwefror, 2003, 18:29 GMT

Gwennol ofod: Saith yn marw


Cirw'r Columbia
Roedd saith gofodwr ar fwrdd y wennol
Wrth i'r wennol ofod Columbia ddychwelyd i'r ddaear fe chwalodd uwchben talaith Texas gan ladd y saith aelod o'r criw oedd ar ei bwrdd.

Cadarnhaodd Nasa bod y saith yn farw.

Yn l Asiantaeth Ofod Nasa fe wnaethon nhw golli pob cysylltiad gyda'r wennol ofod Columbia chwarter awr cyn iddi lanio yng Nghanolfan Ofod Kennedy yn Florida.

CRIW 'R WENNOL OFOD

 • Capten Rick Husband, America
 • Peilot William McCool, America
 • Kalpana Chawla, America
 • Laurel Clark, America
 • Ilan Ramon, Israel
 • David Brown, America
 • Michael Anderson, America
 • Ymhlith y criw o saith roedd Ilan Ramon, y person cyntaf o Israel i fynd i'r gofod.

  Cadarnhaodd Nasa eu bod wedi cael adroddiadau bod y wennol wedi chwalu wrth iddi ddychwelyd drwy atmosffer y ddaear.

  Mae gweddillion wedi syrthio tua 100 milltir i'r de o Dallas, yn Texas.

  Cafodd teuluoedd y gofodwyr eu symud o'r ganolfan reoli. Roedden nhw wedi bod yno yn aros amdanyn nhw.

  Hanner mast

  Mae baneri America wedi cael eu gostwng i hanner mast yn y T Gwyn ac yn y ganolfan ofod.

  Mae'r Arlywydd George W Bush wedi ei hysbysu ac yn ystod prynhawn Sadwrn fe wnaeth annerch y wlad.

  Dywedodd bod y "dydd wedi dod newyddion ofnadwy a thristwch i'r wlad."

  Aeth yn ei flaen i nodi manylion olaf taith y Columbia.

  "Fe wnaeth y dynion a'r gwragedd yma beryglu eu bywyd i wasanaethau dynoliaeth.

  "Roedden nhw'n gwybod y peryglon ac o'r herwydd fe fyddwn yn eu colli fwy fwy.

  "Mae pawb yn meddwl heddiw am y rhai a gollwyd ac am eu teuluoedd. Dydach chi ddim ar eich pen eich hun, mae'r wlad yn galaru hefyd."

  Ychwanegodd y byddai'r daith i'r gofod yn parhau ymhen amser.

  Diogelwch

  Yn l llefarydd ar ran Nasa, Sean O'Keefe, mae eu cydymdeimlad yn llwyr gyda theuluoedd y rhai a gollwyd.

  "Mae'n ddiwrnod trist iawn i'r teuluoedd ac i deulu Nasa.

  "Mae timau ymchwil wedi cael eu penodi i ymchwilio i'r hyn a ddigwyddodd."

  Mae'r T Gwyn wedi gwadu unrhyw gysylltiad posib gydag ymosodiad terfysgol ar y wennol.

  Oherwydd presenoldeb Mr Ramon roedd diogelwch o amgylch y daith yma yn fwy na'r cyffredin, gyda bygythiad America i fynd i ryfel yn Irac yn dwysu.

  Roedd y wennol ofod yn dychwelyd ar l taith 16 diwrnod i wneud gwaith ymchwil gwyddonol ac yn dychwelyd i'r ddaear pan gafodd ei golli.

  Mae lluniau teledu yn dangos olion y wennol yn syrthio drwy'r awyr uwchben Dallas.

  Ymddangosodd wedyn i chwalu yn ddarnau cyn i drigolion lleol gogledd Texas glywed "ergydion enfawr".

  Mae Nasa wedi cyhoeddi argyfwng ac mae timau achub wedi cael eu glaw i archwilio'r ardal lle ddisgynnodd y gweddillion.

  Maen nhw'n rhybuddio na ddylai neb gyffwrdd unrhyw beth oherwydd y gallen nhw fod yn beryglus ac i unrhyw un sydd yn credu iddyn nhw ganfod gweddillion i gysylltu gyda'r awdurdodau mor fuan phosib.

  Mewn 42 mlynedd o anfon llongau i'r gofod dydy Nasa ddim wedi colli criw yn ystod ail lanio.

  Yn 1986 fe wnaeth y wennol ofod y Challenger ffrwydro yn fuan ar l cychwyn i'r gofod gan golli saith o ofodwyr.

  Does 'na ddim arwydd bod 'na ymosodiad bwriadol ar y wennol yn l llefarydd ar ran y T Gwyn.

  Y Columbia oedd y wennol hynna oedd gan Nasa, ac fe wnaeth ei thaith gyntaf yn 1981.

  Ym mis Ebrill 1998 fe wnaeth Dr Dafydd Rhys Williams, o Ganada ond a'i wreiddiau yng Nghymru, deithio yn y wennol ofod gan gludo baner y Ddraig Goch i'r gofod.


  Straeon Perthnasol:
  Nasa:Colli cysylltiad gyda gwennol ofod Mewn Lluniau: Taith olaf Columbia  Cysylltiadau Rhyngrwyd: NASA (Saesneg) | Taith Columbia (Saesneg) |
  Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.
  Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd