Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd

BBC News Online: Newyddion


Dydd Iau, 28 Mawrth, 2002, 07:42 GMT

Clogyn euraidd yn ganolbwynt amgueddfa


Clogyn
Clogyn Yr Wyddgrug: Wedi ei adfer yn llwyr
Clogyn euraidd amhrisiadwy o Ogledd Cymru yw canolbwynt arddangosfa newydd yr Amgueddfa Brydeinig yn Llundain ddydd Iau.

Mae'r Amgueddfa wedi dadorchuddio Clogyn Yr Wyddgrug, sydd newydd gael ei atgyweirio.

Enw'r arddangosfa yw Cynhanes: Gwrthrychau Grym.

Mae arbenigwyr yn ystyried y clogyn fel un o enghreifftiau gorau crefftwaith o'r Oes Efydd.

Clogyn

Roedd darn o'r clogwyn wedi cael ei dorri i ffwrdd ac yn ddiweddar y cafodd y darnau, sydd dros 4,000 o flynyddoedd oed, eu gosod gyda'i gilydd, i gynorthwyo haneswyr i weld sut fyddai'r clogyn yn edrych.

Bydd yr arddangosfa'n cynnwys eitemau amhrisiadwy eraill, gan gynnwys taflwr picell Montrastruc, o Garonne, Ffrainc, a Maen Badbury o Loegr, sydd wedi cael ei gysylltu gyda Côr y Cewri.

Mae'r bicell yn cael ei dyddio yn ôl i 12,000 CC.

Mae Clogyn yr Wyddgrug yn pwyso un cilogram ac wedi cael ei wneud allan o'r hyn sy'n gyfwerth ag aur 23 carat.

Pwrpas crefyddol

Cred haneswyr fod rhywun ag awdurdod yn ei wisgo mewn seremonďau crefyddol.

Daethpwyd o hyd iddo mewn bedd lle'r oedd esgyrn dyn ym Mryn yr Ellyllon, sy'n ardal o'r Wyddgrug bellach, ym 1833.

Derbyniodd yr Amgueddfa Brydeinig nifer o ddarnau ym 1836 ond ni chafodd y clogyn ei adfer bron yn llwyr tan 1960au.

Clogyn

"Dyma un o enghreifftiau gorau gwaith aur haenau metel o'r Oes Efydd," meddai llefarydd yr Amgueddfa Brydeinig.

"Fel arfer, fflintiau yw'r gwrthrychau sy'n cynrychioli'r oes.

"Mae'n bwysig iawn i gyn-hanes Prydain.

"Nid oes modd prisio'r clogyn."

Mae copi o'r Clogyn yn cael ei arddangos mewn amgueddfa yn Yr Wyddgrug, ond mae'r Clogyn gwreiddiol yn Llundain, oherwydd nad ydy amgueddfeydd bach lleol yn ddigon diogel.Cysylltiadau Rhyngrwyd: Yr Wyddgrug | Clogyn Euraidd, Amgueddfa Brydeinig | Gwefan yr Wyddgrug |
Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.
Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd