Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd | Clecs Cymru

BBC News Online: Newyddion


Dydd Mercher, 29 Tachwedd, 2000, 15:30 GMT

Abertawe'n trechu Caerdydd ym mrwydr Monopoli


Monopoli
Cafwyd tro annisgwyl yn y frwydr i ennill siopwyr Nadolig pan fu i Abertawe ddisodli Caerdydd oddi ar y bwrdd Monopoli.

Mae hi wedi bod yn frwydr rhwng y ddwy ddinas i ddenu siopwyr ers rhai blynyddoedd.

Ond Abertawe sydd wedi ennill y frwydr i gael lle ar fwrdd y gm Monopoli.

Mae'r cwmni wedi cael gwared Heol Santes Fair hanesyddol Caerdydd oddi ar y bwrdd tra bod canolfan siopa fodern Quadrant, Abertawe, wedi cymryd ei lle.

Gwerthwyd pob un o'r 15,000 gm Gymreig gafodd eu cyhoeddi'r llynedd.

Ac mae'r gwneuthurwyr wedi penderfynu cyhoeddi fersiwn newydd ar gyfer 2001.

Gm newydd

Cafodd y gm newydd ei lansio yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd - ganllath o Heol Santes Fair - gan y seren rygbi Jonathan Davies.

Mae atyniadau eraill Cymru fel T Ddewi, Eryri, Bannau Brycheiniog a Chastell Caernarfon yn dal ar y bwrdd.

Mae'r gwneuthurwyr yn hyderus y bydd y fersiwn ddwyieithog yma'n fwy poblogaidd nag erioed.

Yn l Graham Barnes o gwmni Monopoli: "Y fersiwn Gymreig fu'r un mwyaf poblogaidd o'r fersiynnau arbennig o Monopoly gafodd eu cyhoeddi'r llynedd.

"Roedden ni'n credu y dylai'r fersiwn newydd gael naws mwy Cymreig iddi."

Cyfaddefodd Mr Barnes fod cwmnau'n talu am gael hysbysebu ar y bwrdd ac mi fu i siop Puzzler yng nghanolfan Quadrant, Abertawe, roi ei archeb am le cyn ei gystadleuydd o Gaerdydd.Cysylltiadau Rhyngrwyd: Monopoli (Saesneg) |
Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.
Tudalen flaen | BBC Cymru'r Byd | Clecs Cymru