British Broadcasting Corporation

Help / Cymorth

Safleoedd BBC Lleol

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 6 Awst 2010, 13:46 GMT 14:46 UK
Gwiwerod coch Coedwig Clocaenog, ger Dinbych

Gwiwer coch
Mae'r wiwer goch yn greadur swil, sy'n byw ym mrigau uchel y coed

Er bod gwiwerod llwyd yn gyffredin iawn mewn gwlad a thref, mae'r wiwer goch yn prinhau o hyd. Y gystadleuaeth rhyngddi hi â'r wiwer lwyd sy'n gyfrifol am hynny.

Os am weld un, y lle gorau yw Coedwig Clocaenog, Dinbych, sydd â mwy o wiwerod coch nag unrhyw fan arall yng Nghymru.

Serch hynny, go brin y cewch chi lwc. Mae'r wiwer goch yn greadur swil, sy'n byw ym mrigau uchel y coed, yn ôl Iolo Lloyd, rheolwr cadwraeth a threftadaeth y Comisiwn Coedwigaeth yng Nghymru.

"Maen nhw'n treulio 80% o'u hamser yn y brigau uchel yn bwydo ar hadau moch y coed,' medd Iolo. 'Mae'r gwiwerod llwyd yn hoffi chwilota am fwyd, ac felly i'w gweld yn aml ar lawr y goedwig."

Yn ôl Iolo mae'r gwiwerod coch wedi graddol ildio'u cynefin i'r llwydion, sy ddwywaith eu maint, dros gyfnod o 50-80 mlynedd. Eto i gyd maen nhw wedi llwyddo i ymgartrefu yn y coedwigoedd coniffer.

"Rydyn ni'n ceisio gofalu fod coed coniffer o bob oed yn tyfu yng Nghlocaenog, er mwyn sicrhau fod digonedd o foch y coed ar gyfer y gwiwerod," medd Iolo.

Roedd Iolo'n croesawu'r cynllun i achub gwiwerod coch Cymru a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2010.

Cydnabu Jane Davidson, Gweinidog yr Amgylchedd, fod Coedwig Clocaenog, ynghyd ag Ynys Môn a choedwigoedd dyffryn Tywi yng Nghanolbarth Cymru, yn gynefinoedd pwysig i'r wiwer goch.
GWEFANNAU ALLANOL

Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific