BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
Clecs Cymru 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


ADBORTH

Cyfrannwch i Newyddion Arlein BBC Cymru

Gallech gyfrannu i drafodaeth o faterion y dydd drwy gyhoeddi'ch sylwadau ar y newyddion yn Clecs Cymru

Gadewch inni wybod eich barn.

Ceisiwn ddarparu gwasanaeth newyddion cynhwysfawr yn Gymraeg. Mae'ch sylwadau ar yr hyn yr ydym yn ei wneud yn bwysig inni, fel y gallwn wella ein darpariaeth. Os oes gennych unrhyw sylwadau, danfonwch e-bost atom ar newyddionarlein@bbc.co.uk

Problemau gyda'r safle

Os cewch broblemau yn defnyddio Newyddion Arlein BBC Cymru, danfonwch ddisgrifiad manwl o'r broblem atom ar y cyfeiriad uchod, ac fe geisiwn helpu. Ni fedrwn ddelio gydag ymholiadau technegol cyffredinol, dim ond gyda phroblemau unigol ar y safle. Ceisiwn ddanfon ateb atoch cyn gynted ag y bo modd. Hwyrach hefyd y cewch ateb i nifer o gwestiynau technegol cyffredin ar y safle Saesneg canlynol FAQs.