Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Gwener, 13 Hydref, 2000, 06:19 GMT
Cynhadledd yn rhoi sylw i lenyddiaeth plant
llyfrau
Mae'r gynhadledd wedi llwyddo i ddenu rhai o brif awduron llyfrau plant Cymru a Lloegr
Eleni mae'r Gynhadledd Llyfrau Plant, sy'n cael ei chynnal yn flynyddol gan y Cyngor Llyfrau Cymraeg, yn rhoi sylw arbennig i lenyddiaeth boblogaidd i blant a phobol ifanc.

Tro Abergele yw hi i groesawu'r gynhadledd ac mae'n cael ei chynnal yng Ngwesty'r Kinmel Manor rhwng 13-15 Hydref.

Unwaith eto, mae'r gynhadledd wedi llwyddo i ddenu rhai o brif awduron llyfrau plant Cymru a Lloegr.

Traddodir y ddarlith agoriadol gan Anne Fine, sydd wedi ennill rhai o brif wobrau llyfrau plant Prydain, gan gynnwys gwobrau Smarties, The Guardian a'r British Book Awards Children's Author of the Year.

Addasu

Yn 1993, enillodd Wobr Carnegie a'r Whitbread Children's Novel Award am y gyfrol Flour Babies, nofel sydd wedi'i haddasu i'r Gymraeg gan Emily Huws dan y teitl Babanod Blawd.

Mae'r awdur Aidan Chambers hefyd yn ymweld ‚'r gynhadledd.

Y mae'n awdur nifer o nofelau arloesol ar gyfer pobl ifanc, megis Breaktime a Dance on My Grave.

Enillodd wobr Carnegie eleni am y gyfrol Postcards from No Man's Land.

'Cyfle gwych'

"Y mae'r gynhadledd yn gyfle gwych i ni drafod llyfrau poblogaidd i blant a phobol ifanc, ac i ddod i wybod pa fath o lyfrau sy'n eu denu i ddarllen," meddai Menai Lloyd Williams, Pennaeth Adran Llyfrau Plant y Cyngor Llyfrau.

"Mae'n braf hefyd cael croesawu dau awdur sy'n amlwg yn feistri ar eu maes."

Mae'r gynhadledd hefyd yn cofnodi dau achlysur arbennig iawn.

Cyflwynir Tlws Mary Vaughan Jones am gyfraniad arbennig i lenyddiaeth plant† i'r awdur J. Selwyn Lloyd, Corwen.†

Mae'r tlws, a wnaed o arian Cymru, wedi cael ei noddi gan gwmni systemau cyfrifiadurol Vista.

Hefyd mae'r gyfrol Jam Coch mewn Pwdin Reis yn cael ei lansio, sef y gyfrol o farddoniaeth a ysgrifennwyd gan Myrddin ap Dafydd a phlant o wahanol ysgolion yn ystod ei dymor fel Bardd Plant Cymru.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.