Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Iau, 28 Medi, 2000, 16:00 GMT
Rhybudd crwner am dyllu croen
Tyllu croen
Mae'r crwner wedi rhybuddio y gall tyllu croen fod yn beryg
Mae crwner wedi rhybuddio bod y rhai sydd ddim yn dilyn canllawiau glendid wedi iddyn nhw tyllu eu crwyn "mewn peryg sylweddol".

Mi roedd crwner Sir Gaerfyrddin William John Owen yn siarad yng nghwest dynes o Lanelli oedd wedi cael gwenwyn gwaed ar l cael tyllu ei chroen 118 o weithiau.

Roedd Lesley Howells, 39, wedi bod ar sioe Jerry Springer ar y teledu ble dangosodd hi ei chorff yn llawn modrwyau.

Hefyd roedd sawl tatw ar ei chorff.

Roedd ganddi 29 stydsen ac 13 modrwy yn ei chlust, 11 bar yn ei bol, chwe modrwy yn ei thafod, 36 modrwy yn ei chorff a chwe stydsen yn ei thrwyn.

Lesley Howells
Roedd gan Lesley Howells 118 o dyllau yn ei chyrff
Clywodd y cwest yn Llanelli nad oedd Miss Howells wedi cadw'r tyllau'n ln ac roedden nhw wedi mynd yn ddrwg.

Mi wrthododd tyllwr croen proffesiynol wneud mwy o waith iddi gan nad oedd Miss Howells yn eu cadw'n ln.

Yn l Ronald Hewitt, perchennog Salon Magpie's Nest yn Llanelli, roedd pobol yn peryglu'u hiechyd drwy beidio cadw'r tyllau'n ln.

Dywedodd Rachel, merch 18 oed Miss Howells, bod ei mham mewn poen a'i bod yn golchi'r briwiau mewn dwr a halen yn hytrach na mynd at y doctor.

Mi aeth Miss Howells efo ffrindiau i'w thafarn leol Nos Galan ddiwethaf ond syrthiodd yn anymwybodol am 1.30 y bore.

Aed hi i'r ysbyty ond aeth i goma a bu farw 11 diwrnod yn ddiweddarach.

Trawiad ar y galon

Yn l y patholegydd ymgynghorol Dr Lesley Murray roedd gan Miss Howells heintiau sylweddol oedd wedi arwain at drawiad ar y galon.

Doedd dim dwywaith mai diffyg glendid y tyllau yn ei chorff oedd yn gyfrifol bod yna ddeiocsins a bacteria yn ei gwaed.

Cofnododd y crwner ddyfarniad o farwolaeth trwy anffawd.

"Mi fu farw Miss Howells oherwydd nad oedd yn ofalus," meddai.