Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Dylan Jones
Adroddiad Dylan Jones, BBC Cymru
"Teimladau emosiynol cryf o hyd yn Gresford a'r cyffiniau"
 real 28k

Adroddiad Dylan Jones, BBC Cymru
"Mae'r gofeb bellach yn garreg fedd"
 real 56k

Cybil Pritchard, merch un o'r dynion gafodd eu lladd
"Maen nhw i gyd efo'i gilydd yn y pwll"
 real 28k

Dydd Gwener, 22 Medi, 2000, 19:51 GMT
Cofio trychineb pwll glo
Trychineb Pwll Glo Gresford
Cafodd 266 eu lladd yn y drychineb
Chwe deg o flynyddoedd i'r diwrnod ers trychineb Gresford mae cofeb yn cael ei dadorchuddio.

Roedd y danchwa yng Ngresford, ger Wrecsam, yn un o'r rhai gwaethaf erioed yng ngwledydd Prydain.

Mae teuluoedd y rhai a fu farw wedi bod yn ymgyrchu ers blynyddoedd i gael cofeb o'r fath.

Bu farw bron iawn i 300 o lowyr a rhai fu'n ceisio eu hachub.
Cofeb Trychineb Gresford
Fe fydd enwau'r rhai gafodd eu lladd yn cael eu hychwanegu at y gofeb

Roedd mwy na 200 o wragedd yr ardal yn weddw ac fe gollodd mwy na 800 eu tadau.

Yn 1982 dadorchuddiwyd cofeb syml gan Dywysog a Thywysoges Cymru.

Ond mae ymgyrchwyr fel Marjorie Lloyd Morrison - a gollodd ei thad yn y drychineb - am weld mwy yn cael ei wneud i gofio glowyr Gresford.

Yn dilyn dwy flynedd o ymladd fe fydd plac yn cael ei ddadorchuddio gydag enwau'r dynion arno.

"Gallaf fynd i ymweld bedd Mam ond nid un Dad," meddai Ms Morrison.

"Mae'r gofeb yn golygu llawer iawn i ni.

"Gallwn fynd i weld ei enw a meddwl am yr hyn yr ydym ni wedi llwyddo i'w gael."

Mae'r seremoni'n cynnwys perfformiad o ddrama am effaith y drychineb ar y gymuned.

Mae'r perfformiad wedi gwerthu allan a chred llawer yn yr ardal fod hyn yn dangos fod yr atgofion am drychineb 60 mlynedd yn l yn fyw iawn.