Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Adroddiad Eleri Morgan BBC Cymru
"Roedd wedi cael ei thrywannu dros 50 o weithiau"
 real 56k

Dydd Gwener, 8 Medi, 2000, 15:19 GMT
Ymchwiliad newydd i lofruddiaeth Lynette White
Heddwas
Daethpwyd o hyd i gorff Lynette White mewn ystafell uwchben siop fetio
Mae Heddlu De Cymru'n cychwyn ymchwiliad newydd i lofruddiaeth putain o Gaerdydd 12 mlynedd yn l.

Bydd tm newydd o dditectifs o dan arweiniad Y Ditectif Uwcharolygydd Kevin O'Neill yn edrych yn fanwl ar yr achos ac yn defnyddio technoleg ddiweddara' DNA.

Dydd Gwener roedd yr heddlu'n trafod adolygiad o'r ymchwiliad 12 mlynedd yn l, adolygiad oedd yn awgrymu pa drywydd newydd i'w ddilyn.

Astudio

Mae uwchblismyn o Sir Gaerhirfryn a phanel o leygwyr wedi bod yn astudio'r ymchwiliad gwreiddiol ers 15 mis.

Ar l llofruddiaeth Lynette White, 21 oed, cafodd tri dyn eu carcharu am oes ond yn ddiweddarach, cafodd Tri Caerdydd eu rhyddhau yn y Llys Apl wedi i'w cyfreithwyr ddadlau fod camwedd mawr wedi digwydd.

Ni chafodd neb arall eu dyfarnu'n euog.

DNA

Ym Mehefin 1999, dywedodd ditectifs y gallai ffyrdd newydd o ddefnyddio profion DNA eu helpu i ddod o hyd i lofruddiwr Lynette White.

Roedd yr awdur Satish Sekar, a gyhoeddodd lyfr am y llofruddiaeth, wedi mynnu fod angen adolygu'r achos.

Dywedodd y dylai'r heddlu ailholi pump o bobol a gafodd eu hamau yn ystod yr ymchwiliad gwreiddiol.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.