Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Adroddiad Heledd Sin, BBC Cymru
"Gwr o Ffrainc a dau ddyn o Wlad Tai sy wedi cael eu harestio"
 real 28k

Dydd Iau, 7 Medi, 2000, 12:33 GMT
Gwlad Tai: Arestio tri dyn arall
Kirsty Jones
Dydy heddlu Gwlad Tai ddim yn agos at ddal llofrudd Kirsty Jones
Mae plismyn yng Ngwlad Thai, sy'n ymchwilio i lofruddiaeth Kirsty Jones o Bowys, wedi arestio tri dyn arall.

Cafodd Kirsty, 23 oed o Lanfilo ger Aberhonddu, ei threisio a'i thagu mewn hostel yn ninas Chiang Mai fis Gorffennaf.

Mae dau dyn wedi bod yn y ddalfa ers dechrau ymchwiliad yr heddlu ond mi fethodd profion DNA a'u cysylltu'n uniongyrchol i'r llofruddiaeth.

Dau o hyd yn y ddalfa

Perchennog yr hostel ble cafodd Kirsty ei llofruddio a rheolwr yr hostel ydy'r ddau yma, Andrew Gill a Surin Chanpranet.

Cadarnhaodd yr heddlu yng Ngwlad Tai bod tri dyn arall wedi cael eu harestio.

Ffrancwr oedd yn teithio heb basport na visa dilys a dau ddyn o wlad Thai ydy'r tri.

Yn l un o ddiplomyddion y wlad mae'r heddlu eisoes yn gwybod pwy lofruddiodd Kirsty ond eu bod nhw eisiau sicrwydd pendant cyn arestio unrhyw un

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.