Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Rhuanedd Richards yn holi Mallt Anderson
"Mae'r lechen wedi cael ei thorri'n deilchion "
 real 28k

Dydd Iau, 31 Awst, 2000, 19:53 GMT
Cofeb i dywysoges wedi'i ddifrodi
Cofeb Gwenllian yn Sempringham
Mae fandaliaid wedi difrodi cofeb i'r Dywysoges Gwenllian
Mae'r gofeb i dywysoges Gwenllian, tywysoges frodorol olaf Cymru yn Sempringham yn Sir Lincoln wedi'i fandaleiddio.

Mae'r digwyddiad wedi siomi aelodau Cymdeithas Gwenllian - y gymdeithas wnaeth godi'r gofeb i unig blentyn Llywelyn Ein Llyw Olaf.

Cafodd y gofeb ei godi yn Sempringham i nodi'r man lle cafodd Gwenllian ei charcharu am 54 mlynedd yn dilyn marwolaeth ei thad Llywelyn ap Gruffudd, mewn brwydr yn 1282.

Etifedd ola

Gwenllian oedd yr unig etifedd i Llywelyn, tywysog olaf Cymru.

Llwyddodd Edward y Cyntaf i ormesu Cymru yn dilyn marwolaeth Llywelyn.

Ac i sicrhau na fyddai yna etifedd fe gadwodd Gwenllian a oedd yn fabi ar y pryd ei chadw fel carcharor mewn lleiandy yn Swydd Lincon hyd iddi farw yn 1337.

Naw mlynedd yn ôl y codwyd y gofeb i Gwenllian gan bobol o Gymru oedd yn teimlo nad oedd yna ddigon wedi ei wneud i gofio am dywysoges olaf Cymru a chafodd Cymdeithas Gwenllian gymorth gan bobol leol yn Sempringham.

Graffiti

Cafodd llechen, a gafodd ei fendithio gan Esgob Bangor, a oedd wedi ei lleoli ar y garreg goffa ei malu yn deilchion yn yr ymosodiad diweddar.

Ac mae graffiti wedi cael ei farcio arni hefyd.

Dywedodd Mallt Anderson, Ysgrifenyddes Cymdeithas Gwenllian: "Mae'n drist iawn i feddwl bod hyn wedi digwydd wrth gofio hefyd am Diana, Tywysoges Cymru.

"Rydym wedi bod yn cydweithio ac yn ddiolchgar iawn am gymorth bobl Swydd Lincon yn ein hymdrechion i gofio Gwenllian yn y rhan yma o Loegr sy mor bwysig i Gymru."

Dywedodd bod y gymdeithas yn ffyddiog y bydd y garreg goffa yn cael ei hadfer.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.