Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Gwener, 25 Awst, 2000, 16:11 GMT
'Y Cymry'n dod o'r Aifft'
pyramidiau
Ydy'r Cymry o'r un tras hen Eifftiaid y Pyramidiau?
Mae'r Cymry'n hannu o'r Aifft, yn l llyfr sydd newydd ei gyhoeddi.

Yn l Lorraine Evans yn ei llyfr Kingdom of the Ark, mae gan bobol Cymru "farc genynnol hynafol".

Mae yna debygrwydd rhwng iaith y Berbers - disgynyddion yr Eifftwyr - a'r ieithoedd Celtaidd, yn l yr awdur.

Yn l Ms Evans mae'r ffaith bod creiriau Eifftaidd wedi cael eu darganfod yn Yr Wyddgrug yn dangos bod yna gysylltiad hynafol rhwng y ddwy ardal.

Mae ymchwil gan Brifysgol Cymru Caerdydd i eneteg grwpiau gwaed yn profi ei honiadau, yn l Ms Evans sydd o dras Gymreig.

Tutankhamun
A symudodd chwaer Tutankhamun i Iwerddon i fyw?
"Yn l Eifftolegwyr mae yna debygrwydd rhwng y Gymraeg a hen Eiffteg," meddai.

"Er enghraifft, 'mat' yn hen Gymraeg a 'maat' yn Eiffteg sy'n golygu 'gwirionedd'.

"Ac mae'r hen air 'tawy' yn golygu 'tir' yn y ddwy iaith."

Yn l y llyfr mi fu i'r hen Eifftwyr sefydlu trefedigaeth ar Ynysoedd Prydain 3,500 o flynyddoedd yn l.

Mae ysgolheigion yn credu bod chwaer Tutankhamun wedi mynd i Iwerddon.

Ac mi roedd cwch y cawson nhw hyd iddi yn Sir Efrog yn union yr un fath ag un gafodd ei darganfod yn y Pyramid Mawr yn Yr Aifft.


Os ydi tywysoges Eifftaidd wedi sefydlu cymdeithas ym Mhrydain, ble mae'r dystiolaeth?

Dr John Taylor
Ond mae Eifftolegwyr yn yr Amgueddfa Brydeinig wedi taflu dwr oer ar honiadau Ms Evans.

Yn l Dr John Taylor: "Does yna ddim sail i syniad o'r fath yn y ffynonellau Eifftaidd.

"Mi fyddech chi angen llawer mwy o dystiolaeth cyn sefydlu beth sy'n cael ei ddweud yn y llyfr."

Mae'r gymhariaeth rhwng geiriau Cymraeg ac Eiffteg yn annigonol meddai: "Mi fyddech angen llawer mwy o dystiolaeth.

"Mi fyddwn i'n disgwyl gweld elfennau ieithyddol sylweddol.

"Os ydi tywysoges Eifftaidd wedi sefydlu cymdeithas ym Mhrydain, ble mae'r dystiolaeth?" meddai.

Yn l Dr Taylor, er bod yna greiriau "Eifftaidd" wedi'i darganfod yng Nghymru dydy hi ddim yn angenrheidiol mai'r Eifftiaid ddaeth nhw i Gymru.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.