Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Gwener, 25 Awst, 2000, 08:02 GMT
Angladd Kirsty yn ei chartref ym Mhowys
Kirsty Jones
Mi fydd Kirsty Jones yn cael ei chladdu yn Eglwys St Bilo, Llanfilo, dair milltir o'i chartref
Mi fydd angladd Kirsty Jones o ferch o Bowys gafodd ei lladd yng Ngwlad Thai'n cael ei gynnal.

Yn Eglwys St Bilo, Llanfilo, dair milltir o'i chartref yn fferm Tredomen y bydd angladd y ferch 23 oed yn cael ei gynnal ddydd Gwener.

Mi fydd yna wasanaeth coffa am 2 o'r gloch ac yna bydd yn cael ei chladdu ym mynwent y pentref.

Mae disgwyl i'w chyfeillion o Brifysgol Lerpwl o ar draws Prydain ddod yno.

Holi pump

Mae heddlu Gwlad Thai yn holi pump o bobol yngln 'i llofruddiaeth, un ohonyn nhw'n dramorwr.

Yn l swyddog o'r heddlu, fyddan nhw ond yn rhyddhau enw'r tramorwr os bydd o'n cael ei arestio.

Mae tri o Wlad Thai hefyd yn cael eu holi ar hyn o bryd.

Rheolwr y gwesty Surin Chanpranet, 47, ydy un; un arall ydy tywysydd o'r enw Narong Pojanathamrongpongse, ac mae'r llall yn yrwr ricshaw.

Maen nhw'n disgwyl canlyniadau ail set o brofion gwaed a DNA ar y tri.

Surin Chanpranet
Mae'r heddlu eisoes yn holi Surin Chanpranet am gyffuriau oedd yn ei feddiant
Mi glywodd cwest yn Aberhonddu ddydd Llun ei bod hi wedi cymryd 15 awr i ddarganfod corff Kirsty Jones yn yr hostel yng Ngwlad Thai.

Cofnododd y crwner bod Kirsty Jones wedi cael ei lladd yn anghyfreithlon.

Roedd hi wedi marw'n gynnar bore'r 10 Awst drwy gael ei thagu i farwolaeth.

Mi glywodd y cwest bod Pc Michael Eckley o Heddlu Dyfed-Powys wedi cadarnhau mai corff Kirsty oedd o drwy ei holion bysedd er mwyn arbed gofid i'r teulu.

Yn y cyfamser mae heddlu Gwlad Thai wedi bod yn amddiffyn sut y maen nhw wedi cynnal yr ymchwiliad i'w marwolaeth.

Ond mae'r dyn oedd yn gyfrifol am yr achos wedi cael ei drosglwyddo i dalaith arall ac mae swyddog arall wedi cael ei benodi i arwain yr ymchwiliad.

Mae un o swyddogion Llysgenhadaeth Prydain wedi disgrifio'r ymchwiliad fel "shambls".

Mae'r heddlu erbyn hyn yn cynnig $750 am unrhyw wybodaeth fyddain arwain at ddal y llofrudd.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.