Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Adroddiad Sian Evans, BBC Cymru
"Roedd y gm yn un danllyd"
 real 28k

Sulwyn Thomas yn holi John Evans llysdad Nick Taylor
"Wedi gyrru llythyr ac wedi ymddiswyddo"
 real 28k

Sulwyn Thomas yn holi Dai Alun Jones
"Doedd dim dewis gan y Gymdeithas ond ei wahardd am oes a dim apl am ddwy flynedd"
 real 28k

Adroddiad Alun Lenny BBC Cymru
"Fe gafodd tri o chwaraewyr eu gyrru o'r cae"
 real 56k

Hywel James, cyfreithiwr a dyfarnwr
"Roedd y Gymdeithas yn dilyn y canllawiau"
 real 56k

Dydd Gwener, 18 Awst, 2000, 13:14 GMT
Gwahardd pl-droediwr 15 oed am oes
sr pl-droed
Mae'r dyfarnwr wedi rhoi bai ar sr pl-droed am roi esiampl wael
Mae bachgen 15 oed wedi cael ei wahardd rhag chwarae pl-droed am oes oherwydd iddo daro dyfarnwr yn ei wyneb.

Mae hyn yn golygu na chaiff Nick Taylor o Aberaeron chwarae i'r un tm yn y byd byth eto.

Yn l y dyfarnwr Terry Lowrie, mae'r bai i gyd ar sr Cynghrair Lloegr am osod enghraifft wael i bobol ifanc.

Mi fu i Nick, oedd yn chwarae yn y gl, daro Mr Lowrie'n ei wyneb ddwywaith ar ddiwedd gm i rai dan 15 rhwng Aberaeon a Chastell Newydd Emlyn.

Dadlau

Rhedodd y bachgen ysgol 6 troedfedd i ganol y cae a dadlau ag o yngln sut yr oedd wedi dyfarnu'r gm.

Mi darodd o'r tro cyntaf ar ei foch a'r ail dro yn ei geg.

Roy Keane
Mi ddylai Roy Keane osod esiampl dda
Bu raid i Mr Lowrie fynd i'r ysbyty i gael triniaeth.

Credir mai Nick ydy'r ieuengaf i gael ei wahardd am oes yng Nghymru.

Roedd tm Nick wedi colli 5-2 a thri o chwaraewyr wedi eu hel oddi ar y cae gan Mr Lowrie.

"Mi ddylai chwaraewyr fel Roy Keane osod esiampl i chwaraewyr ifanc yn hytrach na chael ei yrru o'r cae," meddai Mr Lowrie.

'Afresymol'

Yn l llys-dad Nick, John Evans, roedd hi'n "hollol wirion" ei fod wedi'i wahardd am oes.

"Ddylai o fod ddim wedi taro'r dyfarnwr ond roedd y gosb yn afresymol," meddai.

Yn l Malcolm Eaton o FA Canolbarth Cymru: "Rwyf wedi fy nychryn gan y cynnydd mewn trais.

"Wnaeth y chwaraewr dan sylw ddim trafferthu i ddod i'r cyfarfod disgyblu a dydy o ddim wedi ymddiheuro.

"Mae'n rhaid cael gwared 'r trais."

Mae Nick wedi rhoi'r gorau i chwarae pl-droed rwan ac wedi ymddiddori yn Tai-Kwando sy'n debyg i jiwdo.

Mae o yn nhm iau Cymru.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.